Rosną ceny gruntów rolnych

Średnie cena gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w 2011 r. wyniosła 17 165 zł za ha. Oznacza to wzrost o ponad jedną dziesiątą w porównaniu do 2010 r., kiedy to przeciętna stawka wyniosła 15 281 zł za ha.
Poniżej przedstawiono zestawienie średnich cen gruntów rolnych w Polsce, w transakcjach zawartych przez ANR, w zestawieniu kwartalnym za ostatnie dwa lata.

Jak widać z powyższej tabeli na przestrzeni ostatnich dwóch lat średnie ceny gruntu rolnego sprzedawanego przez ANR wzrosły o ponad jedną czwartą. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że na opłacalność takiej inwestycji wpływ ma wiele czynników. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób cierpliwych nie należy się, bowiem spodziewać, że wartość posiadanego gruntu znacznie wzrośnie na przestrzeni jednego kwartału. Dodatkowo wiąże się to z koniecznością poniesienia tzw. kosztu utraconych możliwości gdyż w tym czasie zamrożony kapitał nie może być wykorzystany w inny sposób. Poza tym do wyznaczników opłacalności takiej inwestycji należy również wielkość samej działki. Zgodnie z danymi ANR w 2011 r. najwyższa średnia cena została uzyskiwana dla działek powyżej 300 ha, a w dalszej kolejności dla tych nieprzekraczających 1 ha. Najniższa przeciętna stawka miała miejsce w segmencie od 1 ha do 10 ha.

Przed kupnem warto upewnić, co do jakości gleby, która również jest istotną kwestią w przypadku takiej inwestycji. Jeżeli inwestor pragnie korzystać z unijnych dopłat bezpośrednich, to w grę wchodzą działki charakteryzujące się wyższymi klasami gleb, które osiągają ceny znacznie wyższe od przeciętnej. Z drugiej strony, jeśli celem inwestycji jest skorzystanie z programu zalesiania, to nie ma takiej potrzeby. Ponadto należy również pamiętać o bieżących kosztach związanych z podatkiem rolnym.

Najwięk sze zyski można oczywiście osiągnąć w przypadku przekształcenia działki rolnej na budowlaną. W tym wypadku należy zacząć od sprawdzenia przeznaczenia gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub jeżeli nie jest on opracowany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Trzeba jednak liczyć się z tym, że bardzo ciężko będzie uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów najwyższych klas. Po mimo dużego ryzyka i sporego nakładu czasu, udane przekwalifikowanie gruntów może zapewnić jednak bardzo wysoki zwrot z takiej inwestycji.

Emmerso n S.A.
--
Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »