Rezultaty Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

spotkanie27.06.13 (1).JPG 27 czerwca br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej Panem Jerzym Plewą. Spotkanie to związane było z osiągnięciem wstępnego politycznego porozumienia między PE, Radą i KE, które zakończyło prawie 2-letni okres negocjacji w sprawie WPR. W spotkaniu udział wzięła Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak. Dyrektor Plewa przedstawił w skrócie ostateczny kształt zreformowanej WPR, która została ustalona po 42 spotkaniach. Dla Polski bardzo ważna jest decyzja o możliwości utrzymania płatności SPAS do 2020 r
 
 
 
 
Jeśli chodzi o młodego rolnika to państwo członkowskie może przeznaczyć na to wsparcie do 2% kopert krajowej. Z I filara można przeznaczyć do 2% na premię dla młodych rolników przez pierwsze 5 lat od zajęcia gospodarstwa. Niezależnie z II filara dla młodych rolników może być przeznaczone 75000 EUR wsparcia na gospodarstwo. Nie jest to obligatoryjne dla państw.
Pozostałe efekty ustaleń:

 •  wsparcie dla małych gospodarstw: wsparcie dobrowolne i sposób obliczania wsparcia też pozostaje w gestii państwa. Do wyboru jest 5 propozycji wyliczania. Gospodarstwo może otrzymać do 1 250EUR – będzie to płatność stała, ale będzie też możliwość obliczania na bazie historycznej. Państwo może przeznaczyć na ten cel do 10% koperty, z wyjątkiem, gdy płatność będzie obliczana na podstawie aktualnych danych. Możliwość wsparcia dla nowotworzonych małych gospodarstw w wysokości 15 000 EUR – nie jest to obligatoryjne.
 • capping będzie dobrowolny dla państw członkowskich. Jest propozycja, aby z tego mechanizmu odzyskać do 5% i przeznaczyć na PROW. Proponuje się także wsparcie dla tzw. pierwszych hektarów – to byłoby obowiązkowe.
 • płatność związana z produkcją – utrzymano tą możliwość w wysokości od początkowo 8% koperty krajowej obecnie 13 (i 2% koperty dla roślin białkowych).
 • greening, utrzymanie użytków zielonych będzie obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich (5%  trwałych użytków zielonych na poziomie regionalnych bądź krajowym) obowiązek ten wejdzie w życie od roku 2015. Dywersyfikacja upraw dla gospodarstwa 10-30ha – dwie różne uprawy, dla gospodarstw powyżej 30ha – 3 grupy różnych upraw. Gospodarstwa poniżej 10 ha nie będą objęte tym obowiązkiem. Dwie grupy upraw nie mogą przekroczyć 95% powierzchni całkowitej powierzchni uprawy. W 2017 roku KE ma przedstawić raport z efektów tego mechanizmu, wtedy powierzchnia obowiązkowego utrzymania użytków zielonych może wzrosnąć do 7%.  
 • definicja „aktywny rolnik”, jej stosowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich. Definicja  zostanie opracowana na poziomie unijnym w formie aktywności negatywnych, które wykluczają z ubiegania się o dopłaty, np. tereny sportowe, lotniska, pola golfowe, tereny zajmowane przez firmy energetyczne). Dodatkowo państwa będą mogły dobrowolnie stworzyć swoje dodatkowe kryteria dla aktywnego rolnika.
 • wejdzie obowiązek publikowania informacji o wysokości pobieranych dopłat z podaniem imienia i nazwiska i numeru beneficjenta;
 • dyscyplina finansowa - ustalono, że będzie ona stosowana, gdy z pewnych powodów zabranie środków w budżecie na płatności. Z tego mechanizmu wyłączeni będą rolnicy którzy otrzymują płatności bezpośrednie poniżej 2 000 EUR rocznie.
 • kwotowanie produkcji cukru kończy się w roku 2017;
 • kwotowanie produkcji mleka kończy się w roku 2015;
 • zwiększono środki na działania mleko i owoce w szkole, z 90 mln do 150 mln EUR rocznie;
 • PROW, proponuje się odejście od osi, pozostawi się w tym zakresie swobodę państwom członkowskim, które będą kierowały tam środki, gdzie widać największe zapotrzebowanie;
 • przeznaczenie min. Z 25 do 30% z II filara na płatności środowiskowe (rolnośrodowiskowe, ekologiczne, zakładanie lasów, działanie ONW).
 • delimitacja obszarów ONW – nowy system będzie obowiązywał od 2018 r. 60% okręgu będzie musiało spełniać jedno z 8 kryteriów biofizycznych dla tych obszarów. Jeśli będzie niewiele brakowało do spełnienia tego wymogu, będzie możliwość kumulacji dwóch parametrów. Państwa będą mogły przeznaczyć do 5% z I filara na dodatkowe wsparcie ONW. Podniesiono max limit płatności z 300  do 450 EUR/ha. Planuje się, aby w państwach członkowskich do 10% powierzchni było uznane za obszar o specyficznych utrudnieniach.
 • w kwestii mechanizmów zarządzania ryzykiem nadal konieczny będzie do spełnienia wymóg 30% strat dochodu w gospodarstwie.
 • zostanie wzmocniony LEADER, będzie możliwość finansowania ze wszystkich funduszy.
 
 
 spotkanie27.06.13 (2).JPG spotkanie27.06.13 (3).JPG
 
Dyrektor Plewa poinformował, że na jesieni należy się spodziewać ostatecznych decyzji odnośnie zapisów prawnych. Teraz rozpoczyna się dyskusja nt ram finansowych.


W spotkaniu wziął udział również Minister Kalemba, który odniósł się także do postulatów Polski, które nie zostały uwzględnione, np. włączenie w art. 68 tytoniu jako  płatności związane z produkcją – niestety nie było takiej zgody. Pan Minister poinformował również, ze w 2014 r. płatności uzupełniające będą co najmniej na poziomie tych z roku 2012. 

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

spotkanie27 06 13%20%281%29
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: będzie; ; będą; płatności; możliwość; przeznaczyć; które; wsparcie; wsparcia; wysokości; poziomie; powierzchni; wszystkich; zielonych; użytków; państw;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »