Rejestr BDO – nurtujące pytania

Pod koniec lutego bieżącego roku Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą doprecyzowania zagadnienia związanego z obowiązkiem jaki ciąży na rolnikach w zakresie rejestracji w systemie bazy danych odpadowych (BDO). Albowiem w temacie tym jest kilka nurtujących rolników pytań odnoszących się do kwestii np. kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia BDO.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odniósł się do przedstawionych wątpliwości i przekazał co następuje:

1

Przy dokonywaniu oceny czy dany rolnik podlegał będzie obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru, należy brać pod uwagę wszystkie wyłączenia. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z nich, przedmiotowy obowiązek nie powstanie.

Wyłączenia:

  • Patrząc od strony podmiotowej, spod obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wyłączone są m.in. rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  • W dniu 23 grudnia 2019 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Wymienione są one w załączniku do Rozporządzenia. [ Pobierz rozporządzenie ]

Wpisowi do rejestru podlegać będą rolnicy ryczałtowi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, którzy nie są wprawdzie przedsiębiorcami, o ile w związku z prowadzoną działalnością rolniczą wytwarzają odpady dla których są obowiązani prowadzić ewidencję odpadów. Do odpadów tych możemy tutaj zaliczyć np. opakowania związane z samodzielnym serwisowaniem maszyn lub urządzeń.

2

Na pytanie co z rolnikami, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach - np. ziemniaki w skrzyniopaletach udzielono odpowiedzi: Rolnicy, którzy nie prowadzą dodatkowo działalności gospodarczej, a przez to nie są przedsiębiorcami, będą zwolnieni z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru z tytułu wprowadzenia opakowań na rynek. Obowiązki związane z wprowadzeniem opakowań na rynek zawężone są, od strony podmiotowej, do przedsiębiorców.

W wymienionych pytaniach znalazło się również pytanie o działy specjalne produkcji rolniczej (np. czy wyłączone z obowiązku są fermy drobiu, które generują liczne odpady, ale nie użytkują żadnej ziemi rolnej?)

Działy specjalne produkcji rolnej są rodzajami działalności rolniczej, zatem każdorazowo należałoby analizować czy podmiot prowadzący tego rodzaju działalności podlega obowiązkom związanym z BDO na zasadach ogólnych. Nie ma tutaj znaczenia zwolnienie odnoszące się do kryterium powierzchni użytków rolnych (75 ha), które w tego rodzaju przypadkach nie występuje.

Zwolnienie wynikające z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach, dotyczy wyłącznie rolników. Spółki bądź spółdzielnie, z uwagi na fakt, iż nie posiadają statutu rolnika, nie skorzystają z przedmiotowego zwolnienia.

Magdalena Kołodziejek

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: obowiązku; prowadzenia; rejestru; działalności; odpadów; którzy; powierzchni; użytków; rolnych; uzyskania; strony; podmiotowej; ; ewidencji; wyłączone; rolnicy; gospodarując;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »