Ramy polityki na rzecz klimatu i energii na okres 2020-2030

copa-cogeca noweRada UE niedługo zajmie się oceną komunikatu Komisji Europejskiej odnośnie ram polityki na rzecz klimatu i energii na okres 2020-2030. W związku z tym, Copa-Cogeca przedstawiła swoje uwagi w powyższym zakresie. Przede wszystkim, Copa-Cogeca podkreśla, iż jej zdaniem globalne porozumienie w sprawie klimatu w 2015 r. powinno być obszerne oraz objąć znaczną większość emisji na świecie oraz podmiotów odpowiedzialnych za nie. Aby można było osiągnąć ten cel, wszystkie strony muszą przyczynić się do redukcji emisji, w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Unia Europejska nie może poczynić ambitnych postępów w ramach polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 jeśli pozostaną one jednostronne, gdyż może to zagrozić konkurencyjności i zielonemu wzrostowi.

W tym kontekście Copa-Cogeca zwraca uwagę na ambitne zobowiązanie Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40%. W każdym razie, Copa-Cogeca wyraża swoje obawy związane z jeszcze ambitniejszym celem obejmującym redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem handlu emisjami (ETS), do których należy również rolnictwo. Copa-Cogeca wyraża ubolewanie z powodu braku podejścia sektorowego w sektorze transportu, a także ze względu na zamiar Komisji dotyczący wycofania wsparcia dla biopaliw pierwszej generacji po 2020 r.

Podejście to nie pozwoli rolnictwu na przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w innych sektorach, a w szczególności w transporcie. W Unii Europejskiej to głównie transport jest odpowiedzialny za wzrost emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też, jeśli emisje gazów cieplarnianych nie spadną w sektorze transportu, trzeba będzie jeszcze bardziej ograniczyć emisje w innych sektorach, co wiąże się z pewnymi kosztami.

W związku z tym, niezmiernie ważne jest, aby instrumenty zawarte w dyrektywie w sprawie jakości paliw (FQD) na rzecz obniżenia zawartości węgla w paliwach pozostały integralną częścią ram prawnych dla unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 r. W rzeczy samej, europejskie biopaliwa oferują wydajne i opłacalne rozwiązania, pozwalające na „odwęglenie” transportu. Niemniej jednak, ich dalszy rozwój wymaga solidnych i stabilnych ram prawnych.

Nie można oczekiwać, że zużycie energii spadnie w najbliższych latach. Dlatego też, sam cel redukcji emisji gazów cieplarnianych nie wystarczy, aby zrealizować program UE dot. klimatu.

Należy również zdefiniować cel w zakresie odnawialnych źródeł energii, który będzie wdrożony za pośrednictwem obowiązkowych celów krajowych. W ramach tych ostatnich należy uwzględnić konkretne podcele dot. odnawialnych źródeł energii stosowanych w transporcie. Jeśli w pakiecie klimatyczno-energetycznym na rok 2030 nie będzie celu w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym dot. tych stosowanych w transporcie, to zamiast energii odnawialnej będzie się stosować paliwa kopalne, co sprawi, że trudniej będzie osiągnąć cele redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jeśli chodzi o wniosek w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 40%, apelujemy o ostrożność w kontekście wpływu, jaki wywrze on na sektory nieobjęte ETS. Mimo iż unijny sektor rolny koncentruje się na zwiększeniu wydajności gospodarstw i redukcji emisji, jego możliwości łagodzenia skutków zmian klimatu są ograniczone. Faktycznie, od 1990 r. w sektorze rolnym UE udało się ograniczyć emisje ekwiwalentu CO2 o 18%, podczas gdy średnia UE wyniosła 17% w tym samym okresie. Sektor ten nie utrzyma jednak takiego tempa w nadchodzących latach z wielu względów, jak np. kryzys gospodarczy i finansowy, zmiana podejścia do pierwszej generacji biopaliw i wysiłek, który należy włożyć w rozwój biopaliw drugiej generacji (w szczególności fermentacji beztlenowej) itd.

Copa-Cogeca jest przekonana, że decyzja dot. wspólnego wysiłku redukcyjnego jest odpowiednim narzędziem, które zapewni wkład sektora rolnego na rzecz zobowiązania dot. redukcji emisji innych niż CO2. Konkretnie jeśli chodzi o użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF), sektor ten nie powinien zostać automatycznie uwzględniony w unijnych zobowiązaniach co do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aktualne ramy prawne LULUCF pozwalają na wzrost jakości dostępnych danych oraz wprowadzanie najlepszych praktyk dotyczących zgłaszania i rozliczania emisji. Aczkolwiek, przed objęciem naszego sektora ogólnymi ramami politycznymi do roku 2030, należy przeprowadzić dogłębną analizę. W każdym razie, zdaniem Copa-Cogeca elastyczność celów LULUCF i decyzja dot. wspólnego wysiłku redukcyjnego jest warunkiem umożliwiającym rolnictwu i leśnictwu przyczynienie się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

copa cogeca nowe
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: emisji; gazów; redukcji; energii; copa-cogeca; cieplarnianych; klimatu; polityki; będzie; należy; jeśli; zakresie; sprawie; innych; emisje; generacji; odnawialnych; źródeł; europejs;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »