Przewóz nawozów amonowych

nawozy mineralne

23 lipca 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie omówienia praktycznych kwestii związanych z przewozem nawozów na bazie azotanu amonu. Spotkanie zostało zainicjowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku, o rozważenie możliwości zmiany przepisów krajowych i podjęcie próby dyskusji na forum Unii Europejskiej w zakresie obowiązujących przepisów w UE, dotyczących przewozu i przechowywania saletry amonowej (azotan amonu), w związku z wejściem w życie przepisów Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcji Transportu Drogowego. KRIR reprezentował Prezes Wiktor Szmulewicz. Prezes KRIR przedstawił praktyczne aspekty przewozu saletry amonowej przez rolników.

Na spotkaniu ustalono, że Ministerstwo Infrastruktury wystąpi o wyłączenie transportu nawozów przez rolników z przepisów ADR. Szczegółowe warunki wyłączenia zostaną określone w najbliższym terminie.

Poniżej treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi do Ministra Infrastruktury, popierającego wniosek KRIR:

"Mając na uwadze, iż przepisy regulujące przewożenie nawozów zawierających azotan amonu (saletrę amonową) należą do właściwości resortu infrastruktury przekazuję w załączeniu wystąpienie Pana Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie rozważenia możliwości zmiany obowiązujących przepisów krajowych i podjęcie działań na forum Unii Europejskiej w zakresie liberalizacji przepisów dot. przewozu i przechowywania saletry amonowej, która zgodnie z aktualnymi przepisami Unii Europejskiej jest zaliczana do kategorii towarów niebezpiecznych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż mimo tego, że Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) stanowiąca podstawę dla przewozu substancji niebezpiecznych w tym azotanu amonu (klasyfikowanego do klasy 5.1.- materiały utleniające) zawiera przepisy wyłączające ich stosownie w określonym zakresie w tym również dla rolników, jednakże przepisy te ze względu na dokonujący się postęp techniczny w rolnictwie, a w szczególności w modernizacji sprzętu do przewozu i stosowania nawozów sprawia, że aktualne wyłączenia spod ADR są niewystarczające i wymagają weryfikacji.

W tej sytuacji popieram wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie potrzeby wprowadzenia proponowanych zmian legislacyjnych, gdyż obecne wymagania ADR są dla rolników i producentów rolnych przewożących saletrę amonową w ramach wykonywania standardowych prac polowych na użytkach rolnych w większości nieuzasadnione i wysoce uciążliwe. Wnoszę m.in. o podniesienie obecnego limitu transportu saletry amonowej zwolnionego z ADR, wynoszącego 1 tonę, do co najmniej 3 ton by nie generować dla rolników dodatkowych kosztów wynikających z potrzeby dodatkowego wyposażania i oznakowania pojazdu, przeszkolenia kierowcy i spełnienia innych wymogów jak dla profesjonalnego przewozu towarów niebezpiecznych.

Ponadto, dostosowanie rolników i producentów rolnych do przepisów ADR stanowi dodatkowe obciążenie, a co za tym idzie powoduje wzrost kosztów produkcji rolnej oraz spadek jej opłacalności.

Przekazując powyższe, jednocześnie zapewniam o pełnym zaangażowaniu i pomocy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w załatwieniu sprawy."

Źródło:
http://krir.pl/

125ml milk

nawozy mineralne
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: przewozu; przepisów; rolnictwa; saletry; europejskiej; zakresie; towarów; nawozów; rolników; niebezpiecznych; rozwoju; amonowej; transportu; ministra; przepisy; rolnych; in;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »