Przepisy dot. ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie 2019

W obszarze ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie nadal obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca  2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w brzmieniu jednolitym po zmianach, w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.( D.U 2019 poz. 477).

 

 


Rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. nie zmienia tych sum w stosunku do roku 2019, jak poniżej:

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W 2020 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:
1) 1 ha upraw rolnych wynoszą:
a) 13 200 zł - dla zbóż,
b) 8470 zł - dla kukurydzy,
c) 10 200 zł - dla rzepaku i rzepiku,
d) 61 650 zł - dla chmielu,
e) 31 580 zł - dla tytoniu,
f) 171 650 zł - dla warzyw gruntowych,
g) 132 200 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
h) 62 050 zł - dla truskawek,
i) 46 180 zł - dla ziemniaków,
j) 9040 zł - dla buraków cukrowych,
k) 14 000 zł - dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a) 9800 zł - dla bydła,
b) 12 300 zł - dla koni,
c) 700 zł - dla owiec,
d) 700 zł - dla kóz,
e) 1560 zł - dla świń,
f) 53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,
g) 65 zł - dla kaczek,
h) 250 zł - dla gęsi,
i) 129 zł - dla indyków,
j) 1330 zł - dla strusi.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło również projekt rozporządzenia ws. wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. Resort zdecydował się przyjęcie maksymalnego poziomu dopłat określonego w ustawie, tj. 65%.


W przyszłym roku rząd zamierza przeznaczyć 350 milionów złotych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (w roku 2019 było to 650 717 tys. zł.). Zasady ubezpieczeń pozostaną bez zmian.


Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze informacji, z którymi zakładami ubezpieczeń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.


Przypominam, że w roku 2019 można było zawrzeć taką umowę z:
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Jak podaje Top Agrar, zaledwie 12% gospodarstw rolnych w Polsce ubezpiecza swoje uprawy i zwierzęta gospodarskie. (https://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/nadal-niewiele-gospodarstw-ubezpiecza-swoje-uprawy-i-zwierzeta-gospodarskie/)

Wynika to z faktu iż cena polis, choć dotowana z budżetu państwa nawet do 65% składki i tak jest zbyt wysoka – kosztuje w przypadku np. ryzyka suszy kilkaset złotych za 1 ha. Chętniej ubezpieczają się duzi rolnicy, a dla małych ubezpieczenia wciąż są zbyt drogie. Przy stawkach jakich żądają obecnie firmy ubezpieczeniowe, wydaje się, że dopłaty rządowe powinny być wyższe.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyznaje, że o tym jaka jest oferta, decydują towarzystwa ubezpieczeniowe i nie ma mechanizmu, który zmusiłby je do podpisywania z rolnikami konkretnych polis.
(https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ubezpieczenie-dochodow-rolniczych-zamiast-ubezpieczenia-upraw-6897.html)


Minister widzi konieczność zmiany systemu ubezpieczeń i zapowiada prace resortu w tym obszarze w 2020 roku. Rozważane są między innymi wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych, a także wprowadzenie ubezpieczenia dochodów rolniczych zamiast ubezpieczenia upraw, jako nową formę ubezpieczeń opartą na innym niż dotychczas mechanizmie. Minister mówił o tym podczas spotkania z rolnikami w Poznaniu, w listopadzie 2019r.

Przygotowała Beata Filipiak CDR Brwinów, ZROW.

 

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ubezpieczeń; rolnych; zwierząt; ubezpieczenia; siedzibą; gospodarskich; ubezpieczeniach; rolnictwa; rozwoju; ustawy; wzajemnych; rolnictwie; majątkowych; dopłat; wynoszą: a); wprowadzenie; pods;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »