shiuz__750 x 100 px_1

Przedłużenie naborów na „Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania oraz „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

wodadopiciaW dniu 17 kwietnia 2020 roku upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach naboru trwającego od 19 marca.

Z kolei w dniu 20 kwietnia upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach naboru trwającego od 21 lutego.

Niemniej jednak decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulegają terminy, do których mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naborów.

Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony odpowiednio do dnia 17 czerwca 2020 r. (włącznie) dla operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” i do dnia 20 lipca 2020 roku (włącznie) dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania .

Źródło: ARiMR

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

wodadopicia
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ramach; rozwoju; obszarów; wiejskich; gospodarstw; obszarze; nawadniania; zapobiegające; zniszczeniu; potencjału; produkcji; rolnych"; naboru; 2014–2020; pomocy; przyznanie; kwietn;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »