Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – dot. egzekucji komorniczych

Odnosząc się do propozycji zmian kodeksu postępowania cywilnego będącej inicjatywą ustawodawczą Senatu (druk 222) polegającej na inkorporowaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolników prowadzących gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, sądzimy że nie jest ono potrzebne. W 2015r. środowiska rolnicze wystąpiły do MRiRW i MS z wnioskiem o zmianę analogicznego Rozporządzenia z dnia 16 maja 1996r. obejmującą swą treścią wyłączenia spod egzekucji analogicznie jak w/w Rozporządzeniu z 2017r.

Konieczność zmiany przepisów Rozporządzenia wynikała z okoliczności jego archaiczności i niedostosowania do skali prowadzonej działalności rolniczej, która w znaczący sposób zmieniła się od 1996 roku. Po długich uzgodnieniach międzyresortowych i szerokim opiniowaniu przez szereg organizacji  powstał projekt Rozporządzenia, który został podpisany przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doszło do przedmiotowej zmiany, która odbyła się głównie za sprawą aktywności organizacji rolniczych.

W naszej ocenie z uwagi na zachodzące zmiany w rolnictwie, ranga wyłączeń spod egzekucji przedmiotów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest wystarczająca i elastyczna w przypadku gdy pojawi się konieczność wprowadzania kolejnych zmian wynikających z pojawiających się potrzeb. Ranga ustawowa winna być zastrzeżona do stanowienia zasad, stąd nie widzimy potrzeby inkorporowania zapisów Rozporządzenia do treści ustawy kodeksu postępowania cywilnego.

Jednak w związku z wywołaniem przedmiotowego zagadnienia do dyskusji zwracamy na potrzebę zmiany Rozporządzenia w następującym zakresie:

a) dodanie  do § 1 pkt. 17 o następującej treści:

„Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych w wysokości niezbędnej do utrzymania zwierząt gospodarskich i środków produkcji w ilości wymienionej w pkt.1-5”

b) wykreślenia § 5

c) uściślenia treści § 2 poprzez dodanie pkt 3 o następującej treści: „ W celu sporządzenia opinii przez izbę rolniczą komornik przekaże niezbędne informacje do jej sporządzenia, a dotyczące gospodarstwa rolnego w okresie co najmniej ostatnich 3 lat przed dokonaniem zajęcia: stan, rodzaj  i ilość zwierząt gospodarskich, wykazy rejestrów zwierząt, rodzaj i specyfikacja zabudowań gospodarskich, powierzchnię użytków rolnych i zielonych z podziałem na własne i dzierżawione z podaniem numeru ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, rodzaj i wielkość produkcji  rolnej w podziale na roślinną i zwierzęcą, kserokopie wniosków o dopłaty bezpośrednie i środowiskowe.” 


Źródło
Podlaska Izba Rolnicza
http://pirol.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; rozporządzenia; ministra; postępowania; egzekucji; §; zmiany; projekt; cywilnego; rolnego; kodeks; gospodarstwa; przedmiotów; gospodarskich; ; zmianie; następującej; przepis&oac;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »