shiuz__750 x 100 px_1

Projekt nowelizacji ustawy o KGW – opinia WIR

7 kwietnia 2020 r. w trybie obiegowym został przyjęty przez Radę Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich o którym pisaliśmy w poprzednim artykule.

W projekcie zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich.

2

W myśl art. 2.1. Projektu Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości - wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wielkopolska Izba Rolnicza stwierdza uchybienia w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o kołach gospodyń wiejskich, gdyż projekt nie uwzględnia w programie finansowania tych kół, które działają nadal na podstawie przepisów sprzed wprowadzenia Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Dotyczy to kół, które działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. W myśl ww. ustawy koła gospodyń wiejskich, które w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpiły z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru zgodnie z przepisami ustawy, działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

1

Organizacje kobiet wiejskich w Polsce, które przyjęły wspólną nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich” działają od 1918 r. Aktywność społeczna kół gospodyń wiejskich przejawia się przede wszystkim w kultywowaniu tradycji czy też rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet. Wszystkie te działania były podejmowane przez kobiety wiejskie jeszcze długo przed wprowadzeniem wymienionej ustawy.

Zatem jest to krzywdzące podejście do kół, które nie są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR. Koła działające na „starych” zasadach – opisanych powyżej, wspierają aktywnie rozwój przedsiębiorczości na wsi i działającą na rzecz środowisk wiejskich, przy tym potrzebują również środków do finansowania swoich zadań. Słuszne zatem jest przeznaczanie środków z budżetu państwa na ten cel, jednakże należy zaznaczyć, iż przedstawiony projekt dotyczący wsparcia finansowego w roku 2020 nie uwzględnia wszystkich podmiotów działających w tej sferze.

Wielkopolska Izba Rolnicza odniosła się do Projektu nowelizacji ustawy występując do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o dokonanie korekty w planie finansowania działalności kół o te koła i stowarzyszenia, które działają na dotychczasowych zasadach – czyli nie zostały wpisane do Krajowego Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Kołodziejek

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodyń; ustawy; które; kół; projekt; działają; wiejskich; wiejskich; ; podstawie; państwa; rejestru; nowelizacji; kołach; finansowania; pomocy; krajowego; wpisane; kół; ; &;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »