Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017 dla tegorocznych maturzystów

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez maturzystów stypendiów w ramach Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. Skierowany jest on do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 2 lat
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzą dowodem zameldowania, który nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1295 zł netto lub 1480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016r.)
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

 

Kandydaci zainteresowani stypendium muszą wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do dnia 17 sierpnia 2016r do godziny 16.00, a następnie wydrukowany i podpisany wraz z niezbędnymi załącznikami przekazać do Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu przy ulicy Fredry 12. Wnioski będą przyjmowane do 24 sierpnia 2016 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji czy też wyjaśnienia wątpliwych kwestii prosimy o kontakt z pracownikiem OT ANR w Poznaniu, dostępnym pod numerem telefonu: /61/ 85 60 647.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment IA (wraz z załącznikami) zamieszczony został na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Biuro WIR

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomostowych; stronie; stypendiów; 2016/2017; którzy; studiów; programu; najmniej; dochód; sierpnia; program; internetowej; uzyskania; tegorocznych; stypendiów;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »