Prezes WIR pisze do Premiera

Po ukazaniu się rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego powszechny zakaz przemieszczania się, który dotyczy także łowczych, co praktycznie oznacza pozostawienie upraw bez ochrony przed zwierzyną łowną, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zgodnie z zapowiedzią, wystąpił do Premiena Rządu RP. Oto jego treść:

 

Szanowny Panie Premierze,

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę Pana Premiera na fatalne skutki, ponoszone przez rolników, zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.). W okresie od 31 marca do 10 kwietnia br. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.). W rozporządzeniu tym wprost przewidziano w § 5 pkt 5, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych. Co istotne, w pierwotnym brzmieniu tego rozporządzenia § 5 nie zawierał pkt 5. Przepis ten dodano na mocy nowelizacji - rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 577) zmieniającego powyższe rozporządzenie z dniem 31 marca 2020 r., czyli z mocą wsteczną. Obecnie rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. już nie obowiązuje, albowiem zostało uchylone z dniem 10 kwietnia br. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658). Niestety, znowu - podobnie jak w pierwszym rozporządzeniu z dnia 31 marca w jego pierwotnym brzmieniu nie dodano wyjątków związanych z realizacją zadań wynikających m.in. z Prawa łowieckiego.

Zmienione rozporządzenie stało się podstawą do podjęcia przez Polski Związek Łowiecki działań wskazujących, że myśliwi nie mogą w czasie obowiązywania rozporządzenia wykonywać zadań określonych w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20. Zadania te polegają między innymi na pilnowaniu pól uprawnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną a w przypadku takich szkód ich szacowanie i wypłatę odszkodowań dla rolników. Pozbawienie członków Polskiego Związku Łowieckiego możliwości wykonywania tych zadań powoduje wtargnięcie zwierzyny w pola, na których posadzono już ziemniaki czy zasiano kukurydzę. Taki stan rzeczy powoduje znaczące straty, których nie ma kto wycenić. W związku z tym rodzi się pytanie w jaki sposób rząd zamierza ma chronić uprawy, wyszacować straty i wypłacić odszkodowania. W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest pilna nowelizacja rozporządzenia, przywracająca stan prawny sprzed dnia 10 kwietnia 2020 r.

Z poważaniem

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Piotr Walkowski

Do wiadomości:
Paweł Lisiak – Łowczy Krajowy
Michał Kurtyka – Minister Klimatu
Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska
Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Łowczy Okręgowi
Łukasz Mikołajczyk – Wojewoda Wielkopolski

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: kwietnia; rozporządzenia; określonych; związku; ustawie; zadań; rozporządzenie; ; prezes; ograniczeń; ; sprawie; epidemii; nakazów; zakazów; wystąpieniem; §; premiera; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »