shiuz__750 x 100 px_1

Poseł Sachajko apeluje do Premiera Morawieckiego

Poseł Klubu Poselskiego Kukiz ‘15 Jarosław Sachajko wysłał pismo do premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa klubu parlamentarnego PIS Ryszarda Iwona Terleckiego z prośbą o zwiększenie nakładów przeznaczonych z budżetu państwa na rolnictwo.

– Rolnictwo, choć niedoceniane, stanowi bardzo ważną gałąź naszej gospodarki, dlatego powinno otrzymywać odpowiednie wsparcie, aby mogło się rozwijać i radzić sobie z zagraniczną konkurencją. Skoro dziś przeznaczamy 2% PKB na obronność, niemal 5% na system ochrony zdrowia, to nieporozumieniem jest 0,5% PKB przeznaczane na rolnictwo! Tym bardziej, że PiS w trakcie ostatniej kampanii wyborczej postulowało skierowanie na wieś, środków w wysokości 1,2% PKB. – wyjaśnia poseł Sachajko.

Treść pisma:

Biuro Poselskie                                                               Zamość, 31 lipca 2018 r.
Jarosław Sachajko
ul. Grodzka 2
22-400 Zamość

                                                                                  Szanowny Pan
                                                                                  Mateusz Morawiecki
                                                                                  Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,

          polityka rolna nie może wyrażać się doraźnymi, chaotycznymi działaniami, tworzeniem oraz utrzymywaniem, pod pozorem potrzeb rolnictwa, gigantycznych agencji i instytucji rolnych o funkcji karuzeli stanowisk partyjnych, co w konsekwencji prowadzi do wyniszczenia ogromnego potencjału produktywności i żywotności polskiego rolnictwa. Okres politycznych eksperymentów kontynuowanych przez kolejne rządy określany wspólnym mianownikiem: obiecywać, korzystać i skłócać, winien zostać zakończony. Zwracam się więc o rewizję dotychczasowego podejścia do polskiego rolnictwa, przyjmującą kształt myśli i programu polityki rolnej powstrzymującą dalszą jego degradację.
          W ramach zgody politycznej niekwestionowanej przez poszczególne rządy przyjęliśmy, iż nakłady na obronę narodową, jako jedną ze strategicznych dziedzin życia zbiorowego, wynoszą 2%. Należy zadać pytanie, czy nie powinniśmy osiągnąć konsensusu politycznego i społecznego w zakresie polityki rolnej, uznając strategiczne znaczenie, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego tego sektora oraz jego wielofunkcyjność i wielozadaniowość w systemie państwowości. Przyjmując, iż obecnie faktycznych 400 tysięcy gospodarstw towarowych wypracowuje 2,4 % PKB, konsekwencją powyższego, nakłady na krajową politykę rolną z budżetu narodowego nie powinny być niższe niż 1% PKB. Gwarantuje to służebność polskiego rolnictwa zapewniającego suwerenność żywnościową i pozycję sektora rolnego, napędzającego gospodarkę narodową przeciwstawiając dotychczasowej roli polskiego rolnika jako ubogiego krewnego.
          Od lat rolnictwo jest spychane na margines, co przejawia się również w dramatycznie niskich nakładach budżetowych kierowanych na rolnictwo. Przypominam przedwyborczą obietnicę Prawa i Sprawiedliwości brzmiącą: „Po wieloletnim systematycznym zmniejszaniu wydatków na rolnictwo przez rząd PO-PSL, należy powrócić do prawidłowego .finansowania rolnictwa z budżetu krajowego, co najmniej na poziomie 1,2% PKB.- Klub Poselski Kukiz'15 w całym zakresie popiera ten postulat. Rzeczywistość odbiega jednak od przedwyborczej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim roku rządów PO-PSL w 2015 budżet krajowy na rolnictwo wynosił 9,5 mld złotych, czyli 0,54% PKB. Mimo deklaracji i wbrew oczekiwaniom środowisk rolniczych, podkreślam iż także wbrew racji stanu w kolejnych latach rząd Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje ten zgubny wobec rolnictwa kierunek. Niechlubne mistrzostwo osiągnięto w 2018 roku, przyjmując budżet państwa w dziale „Rolnictwo" na poziomie 9 mld złotych, czyli poniżej 0,5% PKB. Zakładając skromne 1% nakładów PKB na politykę rolną z budżetu krajowego, rocznie winniśmy przeznaczać kwotę ok. 18 mld złotych.
          Reasumując nakłady na rolnictwo z budżetu krajowego w trakcie trzech budżetów przyjętych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pozbawiły polskie rolnictwo należnej i deklarowanej kwoty ok. 27 mld złotych. Stało się to przyczyną powstrzymania rozwoju gospodarczego polskiego rolnictwa, niczym nieuzasadnionego upadku i wycofania się z produkcji gospodarstw rolnych, w konsekwencji obniżając konkurencyjność na rynku europejskim i światowym.                    Wyzwaniem jest dziś odbudowa polskiego rolnictwa oparta na potrzebach konsumentów i tkwiącym, niewykorzystanym w nim potencjale, czyniąc zeń autentyczny sektor gospodarczy, nie zaś margines struktury państwowej.
          Klub Kukiz'15 szanując prawo do wakacyjnego wypoczynku przedstawicieli rządu i parlamentarzystów, wzywa niezwłocznie po przerwie wakacyjnej do nowelizacji budżetu na 2018 rok w dziale „Rolnictwo", zwiększając nakłady w granicach 3-4 mld złotych. W naszej opinii nie jest możliwe skuteczne rozwiązanie zakumulowanych problemów nękających rolnictwo, walka z ASF, klęska suszy, stabilizacja rynkowa, polityka kredytowa oraz wyposażenie w narzędzia przywrócenia konkurencyjności bez nowelizacji budżetu.
          Apelujemy również o poważne, godne potraktowanie rolnictwa w budżecie na rok 2019, zgodnie z obietnicami przedwyborczymi, ale co najważniejsze z polską racją stanu. Nadmieniamy, iż w Obywatelskim Programie Rolnym Kukiz'15, gwarancją jego realizacji jest wielkość przeznaczanych nakładów z budżetu na przywrócenie i wykorzystanie potencjału tkwiącego w narodowej gospodarce rolnej. Jednocześnie deklarujemy chęć udziału Klubu Poselskiego Kukiz'15 w pracach nad uznaniem rolnictwa jako sektora strategicznego w gospodarce narodowej, wyrażonego zgodą polityczną ponad podziałami w trwałym mechanizmie kształtowania budżetu państwa, ponosząc 1% nakładów PKB w budżecie na rolnictwo.

Pobierz obrazki

125ml milk

screenshooter imageconverter5b685180bd3cf1 png?sum=c1ed4da627c25e3c30682933b366c960a527
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI:  ; budżetu;  ; rolnictwa; polskiego; rolnictwo; sachajko; nakładów; nakłady; poseł; złotych.; premiera; rolnictwa; ; kukiz'15; rolnictwo.; sektora; sprawiedliwości; morawieckie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »