shiuz__750 x 100 px_1

Pomoc producentom rolnym, w przypadku szkód z sierpnia 2017r.

Zakończył się proces legislacyjny dotyczący wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie § 13 m, tj. udzielenia pomocy producentom rolnym, w przypadku szkód w gospodarstwach spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • Przeniesienia regulacji dotyczącej pomocy udzielanej do szkód w lasach w zakres działania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (rozporządzenie 1408/2013 dotyczy pomocy de minimis w rolnictwie),
  • Ograniczenia pomocy do lasów do kwoty 15 000 euro,
  • Przedłużenia terminu składania wniosków do 31 października.

W załączeniu znajduje się aktualny wzór „Wniosku o udzielenie pomocy finansowej…”. Wniosek jest też dostępny na stronie internetowej ARiMR - oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

W związku z trwającym procesem przyjmowania „Wniosków o udzielenie pomocy finansowej…” poniżej zamieszczono kilka dodatkowych, ważnych informacji:

  • do polisy ubezpieczeniowej należy załączać również potwierdzenie uiszczenia opłaty za ubezpieczenie (np. potwierdzenie wykonania przelewu, druk wpłaty), jeśli z tekstu dokumentu polisy nie wynika, że oplata została wniesiona,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc z tytułu uszkodzeń budynków służących do produkcji rolnej do wniosku należy załączyć również kopię polisy ubezpieczeniowej budynku,
  • w przypadku szkody w lasach, obowiązkowym załącznikiem jest potwierdzone przez wojewodę oświadczenie producenta rolnego o powierzchni uszkodzonego lasu,
  • w przypadku ubiegania się o pomoc w formule de minimis (szkody pon. 30% rocznej produkcji), wymagane jest podanie informacji o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 2 lat obrotowych poprzedzających rok wystąpienia szkody,
  • jeśli rolnik otrzymał już inną pomoc z tytułu szkód poniesionych w sierpniowej nawałnicy (np. z Ośrodka Pomocy Społecznej, ubezpieczalni, KRUS, umorzenia czynszu dzierżawnego, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ulga w podatku rolnym) informację o jej wysokości i podstawie prawnej należy ująć w odpowiednich sekcjach wniosku,
  • bardzo ważnym jest również, aby powierzchnie oraz rodzaj upraw wpisanych do protokołów szacowania szkód oraz we „Wniosku o udzielenie pomocy finansowej…” odpowiadały powierzchniom jakie rolnik zadeklarował we Wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017.

Do pobrania:
Wniosek (.pdf)

Źródło: ARiMR
Opracowanie: M.Pawliczuk, P.Dopierała

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; przypadku; minimis; szkód; udzielenie; producentom; tytułu; polisy; należy; rolnym; ; ubezpieczeniowej; szkód; sierpnia; również; finansowej…”; 2017r.; potwierdze;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »