Plaga gryzoni na polach

Gryzonie stają się coraz większym zagrożeniem dla upraw rolnych. Rolnicy zmagają się z plagą myszy i innych małych gryzoni, które czynią znaczne szkody w uprawach.

1

Samorząd rolniczy zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań wspomagających rolników w walce z gryzoniami. Wniosek został podyktowany otrzymanymi wielokrotnie skargami ze strony rolników, którzy zmagają się z plagą gryzoni na południu województwa opolskiego. KRIR we wniosku wskazała również konieczność ujęcia w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ryzyka zniszczenia plonów przez plagę gryzoni.

Resort poinformował, iż ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie przewiduje dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka strat spowodowanych przez gryzonie. Jednocześnie poinformowano, że kierunki zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych będą określone na podstawie realizowanego obecnie projektu GOSPOSTRATEG oraz w ramach prac Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

Masowym pojawieniom się gryzoni sprzyjają m.in. uproszczenia w uprawie, pozostawianie na polach przez dłuższy czas słomy i ściernisk, niewykaszanie miedz i rowów oraz mała populacja ich naturalnych wrogów. Przy ustalaniu terminów zabiegów przeciwko gryzoniom ważna jest znajomość migracji sezonowych.

2

Foto 2: Hebi B. z Pixabay

Ministerstwo przedstawiło sposoby zwalczania gryzoni na polach: metodę czynnych nor, metodę odłowu pułapkami. Na czym polegają ww. metody?

  • Metoda czynnych nor – na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100 m2 na których oblicza się wszystkie nory utworzone przez gryzonie. Nory te należy natychmiast zadeptywać, a po upływie 1-2 dni powtórnie policzyć nory otwarte. Liczbę obliczonych nor należy podzielić przez 3. W ten sposób otrzymujemy średnią liczbę nor na poletko. Przy liczbie nor zamieszkałych na 100 m2 zabiegi zwalczające są niezbędne. Metoda ta jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną.
  • Metoda odłowu pułapkami – przy zastosowaniu używa się pułapki z założonymi przynętami. Pułapki rozkłada się w dowolnych miejscach, jednak zwracając uwagę aby nie stwarzały zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi. Zalecana ilość – 25 pułapek na 1 ha w odstępach 1 metrowych. Pułapki najlepiej ustawiać przy wylotach nor.

Decyzje o wykonywaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Skutecznym środkiem do ograniczenia populacji gryzoni jest ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB oraz Ratron GL. Jednak z tych środków należy korzystać bezpiecznie.

  • Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB - można go stosować poza okresem wegetacji (przedwiośnie, późna jesień i bezśnieżna zima).
  • Ratron GL - preparat może zostać zastosowany jeden raz w ciągu sezonu wegetacyjnego przeciwko gryzoniom nornikowatym. Środek jest toksyczny dla zwierząt. Należy stosować go, tak aby nie był on dostępny dla ptaków i innych zwierząt. Nie należy rozsypywać środka na powierzchni gleby, ale umieszczać głęboko w norach (celem ochrony zwierząt niebędących celem działania środka).

Szczegółowe informacje dotyczące metod regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych znajduję się w specjalnym serwisie internetowym „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” w zakładce Komunikaty pod adresem www.agrofagi.com.pl.

Magdalena Kołodziejek
Foto 1: Greg Newman z Pixabay


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gryzoni; należy; rolnych; zwierząt; polach; pułapki; ; innych; występowania; gospodarskich; ryzyka; stosować; gryzonie.; fosforkiem; ubezpieczeń; zatrute; przeciwko; ochrony; zabieg&oacut;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »