POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W dniu 28 stycznia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR, z udziałem rolników. W spotkaniu uczestniczyli: prezes LIR Stanisław Myśliwiec, zastępca wójta Gminy Pszczew Krystian Grabowski, inspektor weterynaryjny PIW w Międzyrzeczu Dorota Michalczak, Tomasz Kozłowski z RDOŚ w Gorzowie Wlkp., Jan Turowski i Janusz Pałczyński z LZMiUW oraz Barbara Białek i Ewa Kmieć z OT ARR w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Błażej Szczepanik.

Na początku głos zabrał zastępca wójta, który charakteryzując miejscowe rolnictwo podkreślił, że jednym z większych problemów w gminie to zaniedbane urządzenia melioracyjne oraz zagrożenia związane z prowadzeniem usługowego tuczu świń.

Następnie Janusz Pałczyński przedstawił stan i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w powiecie międzyrzeckim, w tym w gminie Pszczew oraz plan w zakresie konserwacji i inwestycji na 2016rok. Zwrócił uwagę, że są duże zaniedbania w utrzymaniu urządzeń szczegółowych.

Prezes LIR Stanisław Myśliwiec podkreślił, że zaniedbania w konserwacji tych cieków są wieloletnie i celem rozwiązania problemu należałoby przeprowadzić rozmowy wspólnie z gminami sąsiednimi. Obecnie to już nie konserwacja a odbudowa tych cieków. Natomiast jeżeli chodzi o usługowy tucz, to zagrożenia są związane z tuczem nakładczym, gdzie prosięta są wstawiane z zagranicy.

Delegat z gminy Trzciel Andrzej Kałek zapytał o termin naprawienia przepustu na kanale pod autostradą A2, który podczas budowy autostrady został położony o ponad 1 metr za wysoko, co powoduje podtapianie i zalewanie gruntów rolniczych. Problem został zgłoszony zaraz po oddaniu autostrady do użytku i poprawka do dzisiaj nie została wykonana.

Jan Turowski oznajmił że sprawa władzom wojewódzkim oraz dyrekcji LZMiUW jest znana. Przepust zostanie naprawiony w tym roku ale ze względu na procedury nie w I kwartale.

Kolejnym problemem, który zgłaszali członkowie Rady i rolnicy są szkody wyrządzane przez bobry oraz ptaki pod ochroną, zwłaszcza przez żurawie.

Tomasz Kozłowski przedstawił działania zmierzające do ograniczania szkód bobrowych, procedury związane z ubieganiem się o odszkodowanie oraz zasady regulacji populacji bobra. Poinformował, że aby rolnicy nie ponosili jeszcze kosztów opłaty skarbowej za wniosek o rozbiórkę tam bobrowych, czy na odstrzał bobrów, w ich imieniu taki wniosek może złożyć Urząd Gminy, który jest zwolniony z tej opłaty.

Jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez żurawie, to ze względu że w Ustawie o ochronie przyrody nie ma tych ptaków w wykazie zwierząt, za których szkody odpowiada Skarb Państwa – w tym przypadku drogą odszkodowawczą jest droga sądowa.

Na zapytanie Stanisława Myśliwca czy ustalona została bezpieczna wielkość populacji bobra – Tomasz Kozłowski odpowiedział że nie została wyznaczona graniczna wielkość populacji tych zwierząt, która tak wzrosła że obecnie trudno ją utrzymać w ryzach.

Dorota Michalczak omówiła dobre i złe strony w przypadku uznania województwa lubuskiego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkiego oraz zasady prowadzenia monitoringu tej choroby. Następnie przedstawiła zalecenia dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF), oraz przypomniała o obowiązku badania mięsa w kierunku włośnicy.

Ewa Kmieć poinformowała że od 15 stycznia do 25 czerwca można składać wnioski o przyznanie dopłaty do materiału siewnego, która ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W 2016r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat. Po zakończeniu terminu składania wniosków, do 30 września Rada Ministrów określi wysokość stawek, dlatego wydawanie decyzji oraz realizacja płatności będzie po tym terminie. W bieżącym roku obowiązuje nowy wzór wniosku.

Barbara Białek przypomniała, że do 29 stycznia można jeszcze składać wnioski o wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poinformowała o projekcie Rozporządzenia dot. pomocy dla producentów trzody i mleka oraz o planowanych zasadach wsparcia.

Następnie prezes LIR Stanisław Myśliwiec przedstawił nowe zasady rozdysponowania gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadzone mocą Zarządzenia Nr 2/2016 prezesa ANR. Podstawową formą zagospodarowania tych gruntów będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Na wniosek rolników będą organizowane przetargi ograniczone ofertowe. Dotychczasowe dzierżawy będą przedłużane. Nie będzie dzierżaw krótkoterminowych. Poinformował również o projektach dotyczących zmiany ustawy Prawo łowieckie, w części odnoszącej się do szkód łowieckich, które są bardziej lub mniej korzystne dla rolnika. Izby rolnicze, w tym Lubuska Izba Rolnicza, złożyły w tym temacie stosowne opinie i wnioski.

Na zakończenie Paweł Egrowski przedstawił sytuację rolników z gminy Międzyrzecz, którzy nie otrzymali pomocy suszowej.

E.R.

GALERIA:

 

 

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

008 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; przedstawił; który; zasady; szkody; populacji; będą; posiedzenie; związane; stanisław; pomocy; stycznia; wniosek; powiatowej; została; gruntów; ; k;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »