Opinia KRIR nt. projektu ustawy - Prawo łowieckie

paragrafOdpowiadając na pismo Ministerstwa Środowiska znak DP-0230-72/49763/14/WB z dnia 17 grudnia 2014 roku, powiadamiające o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckieZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił opinię do przedstawionego projektu ustawy. Nowelizacja ustawy nie spełnia, de facto, w dalszym ciągu, zdaniem samorządu rolniczego,  wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, które nakazują uwzględnienie praw własności właścicieli gruntów dzierżawionych, jako obwodów łowieckich. Przedstawione propozycje mają na celu zaledwie spełnienie wymogów Trybunału Konstytucyjnego, najmniejszym kosztem i bez stabilnych rozwiązań na przyszłość.

W podstawowej kwestii podnoszonej przez Trybunał Konstytucyjny, co do braku udziału właścicieli nieruchomości w procedurze ustalania granic obwodów łowieckich powielono w zasadzie rozwiązania z projektu poselskiego. W zakresie wynagradzania właścicieli nieruchomości za ograniczanie prawa własności w związku z gospodarką łowiecką, projektodawca proponuje rozwiązania idące w kierunku zgodności z Kodeksem Cywilnym, jako odszkodowanie za utratę wartości i na wniosek. Jednak w praktyce tylko w nielicznych przypadkach będzie możliwe uzyskanie takiego odszkodowania ze względu na brak metodologii (sposobu ustalania obniżenia wartości nieruchomości), a także ze względu na ograniczenie do 2 lat okresu wnoszenia roszczenia (licząc od daty zatwierdzenia granic obwodu łowieckiego). Ważną zmianą jest delegacja dla ustalenia nowych zasad ustalania odszkodowań za szkody łowieckie, jednak wbrew zasadom procesu legislacyjnego nie dołączono projektu rozporządzenia w tej sprawie do projektu ustawy. Właśnie te rozwiązania dotyczące odszkodowań za szkody łowieckie zawarte w aktach delegowanych są bardzo istotne z punktu widzenia samorządu rolniczego i nie należy ich oddzielać od projektu ustawy. W ustawie proponuje się aby przepisy wykonawcze, w tym nowe zasady ustalania odszkodowań za szkody łowieckie weszły w życie dopiero do 2 lat od wejścia w życie omawianej ustawy, co nie znajduje uzasadnienia. 

Opinia KRIR nt. projektu Ministerstwa Środowiska ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

paragraf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: projektu; ustawy; ustalania; łowieckie; odszkodowań; właścicieli; rozwiązania; szkody; trybunału; nieruchomości; obwodów; konstytucyjnego; ; własności; wartości; ustawy.; życie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »