shiuz__750 x 100 px_1

Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo ws. pomocy suszowej

W naszym materiale pt. "Co z pomocą suszową?" przedstawiliśmy treść pisma skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z opóźnieniem wypłat rekompensat za ubiegłoroczną klęskę suszy. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi na pismo Piotra Walkowskiego - Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

Szanowany Panie Prezesie,

W związku z pismem znak WIR.BW.KP.1065.2020 dnia 22 kwietnia 2020 r. dotyczącym wypłaty producentom rolnym pomocy w związku z ubiegłoroczną suszą – uprzejmie Pana Prezesa informuję, że do dnia 16 kwietnia 2020 r. pomoc dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) została wypłacona 135.965 producentom rolnym w kwocie ok. 963.570 tys. zł, w tym 34.848 producentom rolnym z województwa wielkopolskiego na kwotę ponad 278.501 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rozpoczęła wypłatę kolejnej transzy ww. pomocy w wysokości 280 mln zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wypłatę pomocy dla ponad 91 tys. producentów rolnych którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz zaliczek dla ponad 36 tys. producentów rolnych którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i powyżej 5 tys. zł.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że uwzględniając obecną sytuację związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są intensywne prace mające na celu usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy i znaczne odciążenie komisji oraz wprowadzenie aplikacji mobilnej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód, jeszcze w bieżącym roku.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ryszard Kamiński
Podsekretarz Stanu

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnych; pomocy; rolnictwa; producentów; szkody; producentom; rolnym; uprzejmie; informuję; ; wysokości; powyżej; związku; gradu; ; których; uprawach; spowodowane; wystąpieniem; suszy;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »