Odpowiedź na opinię dotyczącą budowy lub modernizacji dróg lokalnych

nadrodzeW odpowiedzi na opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że odpowiedź na uwagi Zarządu KRIR zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Z tabeli zestawiającej uwagi w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania zamieszonej na BIP RCL wynika, że uwaga Zarządu KRIR wskazująca, że propozycja dodania § 6a wykluczającego możliwość składnia kilku wniosków w jednym naborze jest niekorzystna nie została uwzględniona.

W ww. tabeli zapisano, że z uwagi na niewielkie środki w poszczególnych województwach, ograniczono możliwość składania więcej niż jednego wniosku. Wskazano jednocześnie, że operacje realizowane w ramach jednego wniosku mogą dotyczyć większej ilości dróg.

Samorząd rolniczy wnioskował o umożliwienie składanie gminom więcej niż jednego wniosku, ponieważ gminy wiejskie, z uwagi na gęstość zabudowy starają objąć asfaltowaniem fragmenty dróg w centrum miejscowości i dojazd do tej miejscowości. W ten sposób rozwiązują problem dojazdu dla kilku miejscowości. Mając na uwadze fakt, że zakładano możliwość złożenia tylko jednego wniosku to zostanie zrealizowany ciąg tylko jednej drogi i w ten sposób może zostać niewykorzystany limit dla danej gminy wiejskiej.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

nadrodze
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: jednego; odpowiedź; możliwość; ramach; opinię; rozwoju; miejscowości.; więcej; tabeli; centrum; wniosku; dróg; sposób; operacje; zarządu; rolnictwa; lokalnych; modernizacji; budo;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »