Odpowiedź MRiRW na wniosek o powołanie zespołu koordynującego zmianę ustawy o ochronie gruntów

gruntyW odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie powołania zespołu koordynującego proces legislacyjny dwóch projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które w różny sposób przewidują przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w dniu 25 lutego 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że:

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu RP wynika, że:

1) w dniu 9 października 2014 roku wpłynął do Sejmu RP kolejny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opracowany przez grupę posłów PO, zgodnie z którym istniałaby możliwość przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi gruntów rolnych klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do przeznaczenia na cele nierolnicze nie przekraczałby 0,5ha - (druk nr 2968);

2) w dniu 2 grudnia 2014 roku wpłynął do Sejmu RP następny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opracowany przez grupę posłów PSL, zgodnie z którym istniałaby możliwość przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi gruntów rolnych klas 1-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do przeznaczenia na cele nierolnicze nie przekraczałby O,5 ha (druk nr 3139);

3) w dniu 12 grudnia 2014 roku wpłynął do Sejmu RP przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który przewiduje wprowadzenie w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III (druk nr 3157).

Do ww. projektów ustaw stanowisko zajmie również Rząd, a do opracowania projektu stanowiska Rządu do tych projektów ustaw został zobowiązany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968) został już skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad opracowaniem projektu stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139) i do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157). Po przyjęciu przez Rząd w trybie przewidzianym w Uchwale Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 roku Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979) stanowisko Rządu do ww. projektów ustaw zostanie przekazane do Sejmu RP. Ostateczne propozycje zmiany ustawy zostaną wypracowane w trakcie prac Komisji Sejmowych, w których Krajowa Rada Izb Rolniczych może uczestniczyć.

125ml milk

grunty
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; gruntów; rolnych; ochronie; zmianie; rozwoju; leśnych; przeznaczenia; projektu; nierolnicze; właściwego; projektów; projekt; rządu; ministra; rolnictwa; stanowisk;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »