Odniesienie do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r.

Odnosząc się do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie T-241/10 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej, dotyczącego decyzji Komisji 2010/152/UE z dnia 11 marca 2010 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 63, s. 7) w części wyłączającej niektóre wydatki poniesione przez Polskę, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że obecnie trwa analiza tego wyroku pod kątem zasadności złożenia odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Możliwość taką stwarza art. 256 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Odwołanie takie może zostać złożone w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o orzeczeniu i ograniczone jest do kwestii prawnych. Podstawę prawną odwołania, zgodnie z art. 58 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może stanowić:

1) brak właściwości Sądu Unii Europejskiej,
2) naruszenie procedury w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie,
3) naruszenie prawa Unii przez Sąd Unii Europejskiej.

Jeżeli wyniki trwających obecnie analiz wskażą na zasadność złożenia odwołania, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Ministra Sprawa Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu złożenie przez Rzeczpospolitą Polską odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie T-241/10 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej.


Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: europejskiej; rozwoju; lutego; funduszu; europejskiego; gwarancji; trybunału; komisji; rolnictwa; sprawiedliwości; naruszenie; rzeczpospolita; sprawie; przeciwko; ob;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »