Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczy dziś w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli. Podczas posiedzenia omawiane są kwestie dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

W zakresie rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR dyskusja dotyczy nowego modelu wdrażania oraz tzw. „zielonej architektury”, czyli nowego podejścia do ekologizacji wsparcia WPR.

Dyskusji poddane będą też przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.

Podczas posiedzenia przedstawiane będą również  poglądy w zakresie  Planu Białkowego.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/