Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

10 września 2014 r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylający dyrektywę Rady 90/167/EWG” COM (2014) 556 mający na celu ujednolicenie przepisów w zakresie pasz leczniczych.

W projekcie ww. wniosku uaktualniono dotychczasowe przepisy dotyczące paszy leczniczej poprzez uchylenie dyrektywy 90/167/EWG określającej warunki, na jakich można produkować, wprowadzać na rynek i stosować paszę leczniczą w UE. Dyrektywa ta weszła w życie przed utworzeniem rynku wewnętrznego, a jej treść nigdy nie była w znacznym stopniu zmieniana. Celem przeglądu przepisów dotyczących paszy leczniczej jest zharmonizowanie – z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa – procedur wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej i produktów pośrednich w UE oraz odzwierciedlenie postępu technicznego w tej dziedzinie.

Przedmiotowy wniosek obejmuje swoim zakresem wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej u zwierząt domowych oraz u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności w UE. W dokumencie określone zostały zasady dotyczące wytwarzania, składu, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej. Zastosowanie mają ogólne wymogi dotyczące produkcji określone w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005. Ponadto paszę leczniczą można wytwarzać jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych na podstawie przepisów dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych. W rozporządzeniu określono również zasady zatwierdzania podmiotów działających nas rynku pasz oraz przepisy, zgodnie z którymi mogą wytwarzać paszę leczniczą, wymogi służące zapobieganiu zanieczyszczeniu krzyżowemu, etykietowania.

Dokument ten w języku angielskim jest dostępny na stronie Komisji http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-556-EN-F1-1.Pdf.

Do pobrania:

Treść rozporządzenia w języku polskim

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: dotyczące; leczniczej; stosowania; paszę; wytwarzania; ; przepisy; produktów; leczniczych; wprowadzania; przepisów; języku; ; dotyczących; można; leczniczą; weterynaryjnych; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »