Nabór wniosków - Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 10 lutego do 10 marca 2016 r. prowadzi nabór wniosków dla gospodarstw położonych na obszarach OSN. Rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.
Rozpoczęcie naboru - 10 lutego 2016 r.
Zakończenie naboru - 10 marca 2016 r.

Gdzie należy składać wnioski:
1)    Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2)    Regionalny oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3)    Za pośrednictwem Poczty Polskiej po przez nadanie przesyłki rejestrowanej  

Kto może złożyć wniosek
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli:

1) są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:
a) gospodarstwa obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

2) Gospodarstwo rolne jest położone co najmniej w części na terenie OSN (nie wcześniej niż 1 maja 2012r). 3) w gospodarstwie, którego podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest posiadaczem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, z wyłączeniem:
a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

Wysokość dofinansowania
50% - standardowy poziom refundacji
60% - w przypadku realizacji operacji przez młodych rolników
Maksymalna wysokość refundacji 50 000 zł

Na co można przeznaczyć środki
1)    Budowa, przebudowa lub zakup
a.    zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy
b.    płyt obornikowych
c.    zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych

2)    Rozbiórka i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji.

3)    Zakup wozów asenizacyjnych lub aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej
a. doglebowe redlicowe,
b. doglebowe talerzowe,
c. węże wleczone,

4)    Zakup rozrzutników obornika i kompostu:
a. z adapterem rozdrabniającym poziomym i tarczami rozrzucającymi,
b. z adapterem pionowym,
c. z adapterem dwubębnowym poziomym,

5)    Koszty ogólne
Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a.    sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
b.    związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Jakie koszty nie są refundowane
1)    Podatek VAT
2)    Zakup rzeczy używanych

Kryteria oceny
liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), jest:

a) równa co najmniej 60 5 punktów
b) nie niższa niż 5 i niższa niż 60 

liczba punktów = (35 + 4 * DJP) / 55


Udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Kryterium Liczba Punktów
a) powyżej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji 5 punktów
b) powyżej 60% do 75% kosztów kwalifikowalnych operacji 4 punktów
c) powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowalnych 3 punktów
d) powyżej 40% do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji 2 punktów
e) od 25% do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji 1 punktów

Młody rolnik

Kryterium Liczba punktów
Wnioskodawca w dniu złożenia Wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat 2 punkty

Maksymalna liczba punktów 12

Liczba punktów kwalifikująca do otrzymania wsparcia finansowego - 3 pkt

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy ARIMR

Do pobrania


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: powyżej; kosztów; kwalifikowalnych; gruntów; produkcji; punktów; najmniej; naboru; hodowli; położonych; obszarach; stanowisk; restrukturyzacji; modernizacji; agencji;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »