shiuz__750 x 100 px_1

Mniej środków na rolnictwo w budżecie na 2021 rok

III i IV kwartał w polityce, zazwyczaj oznaczają prace nad budżetem państwa. Projekt przyszłorocznego budżetu wpłynął już do Sejmu. Analizowaliśmy budżet w formie zadaniowej. Budżet zadaniowy to plan wydatków budżetowych, który jest sporządzany w układzie funkcji, zadań oraz podzadań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji danego zadania bądź podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów (Budżet zadaniowy (BZ), 2019, Ministerstwo Finansów). W analizie budżetu w latach 2019-2021, na uwagę zasługuje prawie 20% spadek wydatków budżetowych ogółem na rolnictwo w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 (rys. 1). Plan budżetu jest nawet niższy od tego, który był zrealizowany w roku 2019. Te wartości przedstawiono w cenach nominalnych. Jeśli by wziąć pod uwagę inflację, która była rekordowa na przełomie roku 2019
i 2020 to spadek realnych wydatków na rolnictwo jest jeszcze większy. Analizując plan budżetu na rok 2021 należy również wskazać na wiele wyzwań, które stają przed rolnikami w Polsce oraz w Europie. Jest to walka z suszą, dostosowanie się do wymogów zielonego ładu, konieczność wdrażania innowacji, poprawa pozycji rolników na rynku rolnym, walka z ASF oraz ptasią grypą. W tym kontekście reedukacja wydatków budżetowych na tak ważną gałąź gospodarki jak rolnictwo jest przynajmniej zastanawiająca. Jest to szczególnie ważne w sytuacji pandemii, która dotknęła wszystkie działy gospodarki, w tym rolnictwo. Koniec tego roku oraz przyszły rok powinien wiązać się z stymulowaniem przez państwo rozwoju gospodarczego
i odrabiania strat poprzez dobrze kierowany strumień pieniędzy budżetowych. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową analizą budżetu. 

Mniej środków na rolnictwo w budżecie na 2021 rok.


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnictwo; budżetu; wydatków; zadań; który; zadaniowy; budżetowych; spadek; budżet; które; w tym; środków; uwagę; która; realizacji; budżecie; w roku; kon;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »