Międzyplon ścierniskowy - co w zamian?!

Z powodu wyjątkowo intensywnych i długotrwałych opadów deszczu podczas tegorocznych żniw, znaczna część wielkopolskich rolników ma problem z dotrzymaniem terminu wysiewu międzyplonu ścierniskowego jako EFA. Termin wysiewu tego międzyplonu mija bowiem 20 sierpnia…

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, mając doskonały ogląd sytuacji pogodowej, zwrócił się z początkiem sierpnia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku zagrożeniem terminu wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ramach obszaru proekologicznego EFA.

Do tego realnego problemu, występującego po raz wtóry z rzędu, odniósł się w sposób wyczerpujący sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pan Jacek Bogucki. W nadesłanym piśmie MRiRW wyjaśnia, że jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe jest dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

  • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r,
  • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA należy poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Zmiany te nie będą skutkować nałożeniem kar administracyjnych związanych z ich złożeniem po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych. Przedmiotowe zmiany mogą zostać złożone w każdym momencie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji, chyba że organ powiadomił wcześniej beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności. Ponadto, jeżeli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2017 r.) w celu zrekompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednakże, jeżeli beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności - zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowlany w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do którego rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez dany organ w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Opracowanie: M. Krotoszyński

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

950ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wniosku; międzyplonu; wysiewu; zmiany; wystąpienia; ścierniskowego; wyższej; rolnik; międzyplon; obszarów; rolnictwa; nadzwyczajnych; dokonać; przyznanie; jeżeli; terminie; należy; inny;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »