Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "WPR Unii Europejskiej - teraźniejszość i przyszłość"

W dniach 5-7 grudnia 2017 r. w Starych Jabłonkach k. Ostródy odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "WPR Unii Europejskiej - teraźniejszość i przyszłość". Konferencja organizowana jest przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019 pt. "Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje".

 

Program

I dzień konferencji 5.XII.2017

8.00 Wyjazd sprzed siedziby IERIGŻ-PIB, ul. Szkolna 2/4, Warszawa (ok. 4 godzin podróży)

12.00–13.00 Rejestracja uczestników konferencji

14.15 Otwarcie konferencji

Sesja I 14.40–16.40

Prof. Julian Krzyżanowski – Zadania WPR po 2020 r.

PhD Tamás Mizik – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość WPR – węgierski punkt widzenia

Dipl.-Ing. Klaus Wagner – Działania wykraczające poza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Plan Generalny dla Obszarów Wiejskich w Austrii

PhD Norbert Potori, PhD János Sávoly, PhD Szabolcs Biró – Ocena wpływu cięć w budżecie WPR po 2020 roku na struktury produkcyjne i dochody w rolnictwie UE w ujęciu regionalnym

Prof. Jacek Kulawik, PhD Barbara Wieliczko, PhD Michał Soliwoda – Instrumenty finansowe WPR

Sesja II 17.10–19.30

Prof. Gabriel Popescu – Postęp w rolnictwie z perspektywy rewolucyjnych przemian tego sektora

Dipl.-Ing. Katja Pietrzyck, Prof. Brigitte Petersen, PhD Noureddin Driouech – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP): zagrożenie czy szansa dla rolnictwa i sektora żywnościowego UE w regionie śródziemnomorskim?

Prof. Masahiko Gemma, Prof. Włodzimierz Rembisz – Wzrost produktywności w rolnictwie państw członkowskich UE: implikacje dla przyszłej WPR w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

PhD Katarzyna Kosior, PhD Łukasz Ambroziak – Brexit – potencjalne implikacje dla polskiego sektora żywnościowego

Anne Põder, PhD Maire Nurmet, PhD Ants-Hannes Viira – Cechy charakterystyczne gospodarstw rolnych oraz zachowania ich niestabilnego otoczenia gospodarczego: na przykładzie funkcjonowania rolników w Estonii w latach 2013-2016

Prof. Adriana Mihnea, Prof. Dimitre Nikolov – Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne w zrównoważonym rozwoju kooperacyjnym: podejście wielopodmiotowe z uwzględnieniem cyfrowych metod zarządzania gospodarstwem rolnym

 

II dzień konferencji  6.XII.2017

7.00 Śniadanie

08.30–13.00 Wyjazd studyjny

13.00–14.00 Obiad

Sesja III 14.00–16.20

PhD Philippe Burny, PhD Benon Gaziński, Prof. Lech Nieżurawski, Prof. Czesław Sobków – Fundusze UE jako narzędzie poprawy konkurencyjności mśp z branży rolnej i przetwórczej oraz czynnik przyczyniający się do rozwoju obszarów wiejskich: porównanie pomiędzy niektórymi regionami w Polsce i Walonią 

Prof. Sebastian Jarzębowski – Koncepcja krótkich łańcuchów dostaw w gospodarce żywnościowej

PhD Dan-Marius Voicilas, PhD Camelia Gavrilescu – Główne osiągnięcia i wyzwania w rumuńskim sektorze rolno-żywnościowym w pierwszej dekadzie członkostwa w UE

Cezary Klimkowski – Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego

PhD Ion Certan – Ewolucja polityki rolnej w Republice Mołdawii od ogłoszenia deklaracji o niepodległości do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską

PhD Bozhidar Ivanov – Wpływ płatności bezpośrednich na rozwój rolnictwa w Bułgarii

Sesja IV 16.50–18.50

Prof. Samuele Trestini, PhD Elisa Giampietri – Ulepszanie metod zarządzania ryzykiem w ramach WPR: przykłady wdrażania Instrumentu Stabilizacji Dochodów

Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Sumudu Gouri Boyinová, PhD Jindřich Špička – Porównanie instrumentów zarządzania ryzykiem stosowanych w ramach unijnej WPR, Ustawy Rolnej w USA oraz prawodawstwa dotyczącego rolnictwa w Republice Czeskiej

Prof. Adam Wąs, PhD Paweł Kobus – Czynniki wpływające na poziom ubezpieczeń upraw w Polsce z uwzględnieniem poziomu subsydiowania gospodarstw

Prof. Olga Varchenko, Ludmila Stepura – Ukraińskie mechanizmy regulacji rynku rolnego: ich skuteczność i możliwości ulepszania

Prof. Vasyl D. Zalizko – Przyszłość zrównoważonego rozwoju ukraińskiego sektora rolnictwa ekologicznego w świetle unijnej WPR

 

III dzień konferencji 7.XII.2017

Sesja V 8.30–10.50

PhD Adam Waszkowski, Prof. Włodzimierz Rembisz – Relacje cen czynników produkcji a techniki wytwarzania w rolnictwie

Prof. Julia Doitchinova, Prof. Ivan Kanchev, Prof. Raliza Terziyska, Prof. Kristina Todorova – Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe parametry i efekty WPR w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich: na przykładzie Bułgarii

PhD Michał Dudek, PhD Bożena Karwat-Woźniak – Skala i uwarunkowania dezagraryzacji w Polsce 

Prof. Dimitre Nikolov, Prof. Ivan Boevsky, Prof. Petar Borissov, Prof. Teodor Radev – Nowe modele biznesowe w rolnictwie i zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego: analiza przypadku w Obwodzie Smolan w Bułgarii 

Prof. Olena Oliynyk-Dunn, Prof. Viktor Adamenko – Schematy finansowania gospodarstw rolnych i rozwój systemu finansowego: na przykładzie Ukrainy i Polski

PhD Biljana Grujić, PhD Predrag Vuković – Polityka rolna w Unii Europejskiej i wsparcie finansowe dla Serbii 

10.50–11.20 Przerwa na kawę

Sesja VI 11:20-13:40

Prof. Anatoliy Danylenko, PhD Tetyana Sokolska, PhD Olena Shust – Moratorium na sprzedaż ziemi rolniczej jako czynnik ograniczający rozwój obszarów wiejskich

Prof. Drago Cvijanović, Prof. Otilija Sedlak, Prof. Željko Vojinović – Działalność rolnicza na terenach zurbanizowanych: zakres polityki rolnej – obecnie i w przyszłości

Prof. Oleksandr Faichuk – Zrównoważony rozwój jako jedno z najważniejszych wyzwań dla europejskiej i światowej gospodarki żywnościowej

PhD Marek Zieliński – Zalesianie marginalnych gruntów rolnych finansowane z PROW 2014–2020

Prof. Oleksandr Pavlov, Irina Pavlova  – Problemy rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy: podejście brandingowe

Prof. Iurii Lupenko, Prof. Valerii Zhuk – Model zachowujący wieś w systemie agrarnym Ukrainy

13.40–14.00 Podsumowanie konferencji

15.00 Wyjazd autokarów do Warszawy (ok. 4 godzin)

 

Książka abstraktów

 

Źródło
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
http://www.ierigz.waw.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; obszarów; rozwoju; rolnictwa; europejskiej; rolnej; rolnictwie; sektora; konferencja; rozwój; teraźniejszość; dzień; rolnych; ramach; gospodarki; wiejskich:; konferencji; pr;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »