MRiRW odpowiada na postulat KRIR w sprawie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego

paliwoW związku z pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego – resort rolnictwa poinformował, że podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przepisy ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wdrażające przepisy Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Zgodnie z ww. dyrektywą państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1 000 l. Wprowadzenie stawki podatku akcyzowego w minimalnej wysokości 21 Euro/1000 l dla oleju napędowego obecnie opodatkowanego według stawki w wysokości 1.196 zł/1000 l oznaczałoby zmniejszenie tej stawki o ok. 1100 zł/1000 l (tj. 1,10 zł /litr) (wyliczono według kursu walutowego EURO/PL w wysokości 4,1815 zł - według zawiadomienia Komisji Europejskiej (Dz. Urz. WE C 344/2 z 02.10.20 14 r.)).

Uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w wysokości 800 mln zł oraz wydatkowanie na ten cel w 2014 r. kwoty 792,15 mln zł, na 2015 r. nie jest możliwe zarówno zwiększenie stawki zwrotu do kwoty 1,196 zł na 1 litr oleju napędowego jak i zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, ustalonego w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zostanie rozważone przy przygotowywaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. stosownie do kwoty wydatków na ten cel określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz obowiązującej stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Zmiany terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 2012 r. zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), w celu dostosowania do terminu określonego w przepisach o finansach publicznych uruchamiania środków budżetowych na zwrot producentom rolnym części tego podatku.

125ml milk

paliwo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: podatku; akcyzowego; stawki; napędowego; zwrotu; zawartego; sprawie; ustawy; wykorzystywanego; produkcji; rolnej; wysokości; według; ministrów; budżetowej; projekcie; zwiększenie; przepisy;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »