MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA ZIMOWISKO W TLEŃ, ZAPRASZAMY!!!

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 10-dniowe zimowisko organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach 28 styczeń – 6 luty 2015 r. w miejscowości TLEŃ  (75 km w kierunku północno-zachodnim od Bydgoszczy) z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-16 lat (czyli roczniki od 1999 do 2008), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania zimowiska.

 

Uczestnicy zimowiska ponoszą koszty w wysokości 500 zł od osoby, które obejmują:

 • całodobowe wyżywienie (5 posiłków dziennie)

 • zakwaterowanie w pensjonacie dostosowanym do wypoczynku zbiorowego dzieci – DKW „Patria” w Tleniu

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • atrakcyjny program kulturalno-oświatowy włącznie z wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi

 • wypożyczenie sprzętu narciarskiego, bilety wstępu na stok, opieka instruktora narciarstwa)

 • transport oraz prowiant w drogę powrotną

 

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika zimowiska:

 1. wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (wzór w załączeniu)

 2. podpisany regulamin zimowiska

 3. oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z okresu rekrutacji potwierdzające, iż jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania zimowiska

 4. dowód wpłaty (500 zł od osoby) na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem (imię i nazwisko uczestnika zimowiska, 28.01-06.02.2015 r, zimowisko w Tleniu) lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Lubelska 43 A w godz. 7.30-15.30.

W związku z powyższym Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie niniejszych informacji i wymaganych załączników, zainteresowanym rolnikom. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikiem Izby zajmującym się organizacją zimowego wypoczynku Panią Katarzyną Godlewską (tel. 089 534 05 67, 089 527 71 89).

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Województwo warmińsko-mazurskie ma do dyspozycji 30 miejsc. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zupełnych zgłoszeń, czyli dostarczenie do biura Izby w Olsztynie wymaganych dokumentów oraz dowodu wpłaty. Przed wpłatą należy skontaktować się z pracownikiem biura Izby odpowiedzialnym za nabór Panią Katarzyną Godlewską.

Komplety dokumentów wraz z wpłatami będą przyjmowane do dnia 19 stycznia 2015 roku (włącznie) do godz. 15.00. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Załączniki:
1. niezbędnik
2. informacja Organizatora
3.  karta uczestnika zimowiska + regulamin
4. wzór zaświadczenia z KRUS

Źródło
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wypoczynku; zimowisko; uczestnika; olsztynie; warmińsko-mazurskiej; rodziców; ubezpieczenie; dokumentów; miejsca; prawnych; dzieci; czasie; świ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »