Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Od 4 do 18 lutego br. można składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Operacje te będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym,
 2. urzędów marszałkowskich – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa,
 3. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działania nr 5.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020:

 • działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 • działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 • działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
 • działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 • działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 • działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 • działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 • działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 • działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2019 r. dla partnerów KSOW składających wnioski o wybór operacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosi 663 tys. zł.

1

21 stycznia odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie Wielkopolskim. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pracach Grupy uczestniczy Prezes Piotr Walkowski. W trakcie spotkania podsumowano konkurs dla partnerów KSOW w 2018 roku oraz przedstawiono ogólne założenia dotyczące tegorocznego naboru.

30 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się szkolenie dla partnerów KSOW dotyczące założeń tegorocznego konkursu. Informacje dotyczące możliwości zgłoszenia się do udziału w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej KSOW Wielkopolska (http://wielkopolskie.ksow.pl/).

W ubiegłym roku w ramach operacji realizowanych z dofinansowaniem z KSOW Wielkopolska Izba Rolnicza organizował trzy przedsięwzięcia:

 • konferencję pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół – promocja lokalnego produktu” oraz „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”,
 • cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych pn. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”,
 • sześć konferencji subregionalnych pn.”Prawo Łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym”.

Więcej informacji na temat zrealizowanych operacji znaleźć można w zakładce „Operacje realizowane przy wsparciu z KSOW”.

Katarzyna Strzyż

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: operacji; działanie; obszarów; ramach; działania; partnerów; ; wiejskich; krajowej; realizowanych; przypadku; poziomie; województwa; zakresie; konkurs; rozwoju; dotycząc;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »