Konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. – Zapraszamy do udziału

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza do udziału konkursie „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. Tegoroczna edycja odbywa pod hasłem „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich oraz identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Konkurs odbywa się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym są oddelegowane na konkurs organizowany przez Komisje Kobiet Copa w Brukseli.

Harmonogram

 • do 15.05.2019 r. – przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie przez uczestniczki;
 • do 30.05.2019 r. – wyłonienie laureatek;
 • do 30.05.2019 r. – wręczenie nagród.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest złożenie:
 1. wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa w Konkursie pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” (załącznik 1) wraz z pozostałymi dokumentami, które promują lub wspierają kandydaturę, w tym zdjęcia gospodarstwa, zagrody; filmy, itp. Prezentacja innowacyjnego projektu gospodarstwa kandydatki nie może być dłuższa niż trzy strony.
 2. oświadczenia przyjęcia zasad udziału w konkursie ogólnopolskim (załącznik 2),
 3. oświadczenia nt. wyrażenia zgody na rekomendacje do Konkursu organizowanego przez Komisję Kobiet Copa w Brukseli (załącznik 3),
 4. oświadczenie RODO (załącznik nr 4).
 1. Zgłoszenia muszą zostać przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście do dnia 15.05.2019 r. do siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 10-416 Olsztyn,
 2. Towarowa 1.
 3. Zgłoszenia otrzymane po tej dacie pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. Dokumenty przysłane faksem, e-mail, niepełne lub przysłane w kilku częściach pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Na kopercie zawierającej zgłoszenie należy wyraźnie napisać „Zgłoszenie na konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”.

Kandydatki zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 1. a)            wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;
 2. b)           transfer wiedzy;
 3. c)            zrównoważoność innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;
 4. d)           wykorzystanie nowych metod komunikacji.

 

Ad. 1a. Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w danym sektorze lub w gospodarstwie.

Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej może objąć metody lub organizację pracy, czy też wprowadzić nowe rodzaje technologii zwiększające konkurencyjność i wydajność sektora rolnego, pozwalające na ograniczenie kosztów i zwiększenie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, czy produkcję innowacyjnego lub niszowego produktu.

Innowacje dotyczące gruntu mogą odnosić się do wykorzystania innowacji (technologicznych lub organizacyjnych) tam, gdzie nie były one wcześniej stosowane. Mogą również obejmować tworzenie lub świadczenie usług pozwalających na różnicowanie dochodów z działalności na obszarach wiejskich, lub innowacje poprzez rozwój przedsiębiorczości, w tym łączenie życia zawodowego i rodzinnego.

Ad. 1b. Transfer wiedzy

Innowacje w danym gospodarstwie mogą oddziaływać na inne gospodarstwa, działające w tej samej branży lub regionie i wpływać na ich sytuację lub na stosunki tego obszaru na pozostałe.

W tym kontekście, innowacje nie odnoszące się jedynie do jednego gospodarstwa, ale wpływające na cały łańcuch i mogą objąć maszyny, pakowanie produktów, kanały dystrybucji i sposoby sprzedaży, w tym eksportu produktów rolnych.

Ad. 1c. Zrównoważoność innowacji

Innowacje powinny być korzystne ze społecznego punktu widzenia i promować zielony wzrost poprzez walkę ze zmianami klimatu, unikanie zanieczyszczeń i optymalizację gospodarki zasobami.

Powinny być również długofalowe i powinny wpływać na przyszłe pokolenia, by wywarły prawdziwe, trwałe skutki.

 

Ad. 1d. Nowe metody komunikacji

Innowacje oparte na nowych metodach komunikacji, stosowanych w celu poprawy edukacji rolniczej, ekologicznej dzieci i dorosłych w celu podniesienia poziomu wiedzy konsumentów na temat metod produkcji stosowanych w gospodarstwie.

Nagrody

 1. Wyłonionym laureatkom Konkursu komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe:

I miejsce – nagroda o wartości 500 zł.

II miejsce – nagroda o wartości 300 zł.

III miejsce – nagroda o wartości 200 zł.

Rolniczki motorem innowacji w Polsce – regulamin_2019

Załącznik nr 1_2019

Załącznik nr 2_2019

Załącznik nr 3_2019

Załącznik nr 4_2019

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: innowacji; ; motorem; udziału; konkurs; konkursie; (załącznik; wiedzy; nowych; „rolniczki; nagroda; technologii; innowacyjnej; gospodarstwa; ; wykorzystanie; miejsce; wartości; konkurs;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »