shiuz__750 x 100 px_1

Konferencja na temat wspierania obszarów wiejskich w ramach polityki spójności

Konferencja Sejm Senta 21.04.1521 kwietnia 2015 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności na lata 2014–2020”, zorganizowana przez senacką i sejmową komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otwierając spotkanie, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że wybór kierunków rozwoju obszarów wiejskich i wysokość środków finansowych na realizację ich założeń zadecydują o tym, kto będzie mieszkał na wsi, jakie będą źródła dochodów jej mieszkańców i jakość ich życia. „Polska musi określić własną wizję rozwoju tych obszarów, uwzględniając tradycje narodowe, zasoby tkwiące na wsi, aspiracje jej mieszkańców, a także doświadczenia innych krajów” – przekonywał senator.

Przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Krzysztof Jurgiel podkreślił, że komisje od 6 lat zajmują się kwestiami dotyczącymi finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, poświęcając tym zagadnieniom konferencje czy przygotowując dezyderaty.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Agnieszka Dawydzik przypomniała, że strategię wykorzystania funduszy europejskich w wypełnianiu zadań rozwojowych kraju w latach 2014–2020 określono w umowie partnerstwa, zawartej między polskim rządem a Komisją Europejską. Poinformowała, że dodatkowe środki w wysokości 5,2 mld euro zostaną przeznaczone na politykę spójności, z czego 1,5 mld na rozwój przedsiębiorczości, 1,2 mld na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 0,5 mld na gospodarkę wodną, 2 mln na rewitalizację społeczną i infrastrukturę wsi. Jak mówiła dyrektor Agnieszka Dawydzik, w ramach polityki spójności będzie można wspierać działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze środków przeznaczonych na następujące programy: „Polska cyfrowa” (ok. 800 mln euro na rozwój sieci szerokopasmowej), „Wiedza, edukacja, rozwój” (ok. 500 mln euro na zatrudnienie młodzieży i podnoszenie jakości edukacji), „Infrastruktura i środowisko” (ok. 400 mln euro m.in. na energię, w tym jej odnawialne źródła, inwestycje związane z różnymi rodzajami ryzyka w wyniku klęsk żywiołowych), „Polska wschodnia” (ok. 160 mln euro na przedsiębiorczość i transport). „Na rozwój przewidziano 100 mld euro. Właściwie prawie na wszystko. Niewiele jest obszarów, które nie będą dotowane” – powiedziała dyrektor Agnieszka Dawydzik i dodała, że choć źródeł finansowania obszarów wiejskich jest wiele, to możliwość skorzystania z nich obwarowano wieloma warunkami, często trudnymi do spełnienia.

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk przypomniała założenia rządowej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020”. Jako cel ogólny wskazano w niej poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, a także efektywne wykorzystanie ich zasobów dla zrównoważonego rozwoju kraju. W dokumencie określono też 5 celów szczegółowych: jakość kapitału ludzkiego, zatrudnienie i przedsiębiorczość; poprawę warunków życia i dostępności przestrzennej; bezpieczeństwo żywnościowe; wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; ochronę środowiska. Wiceminister rolnictwa wskazała, że jednym z podstawowych instrumentów osiągnięcia celów strategii jest program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, na który przewidziano ponad 17,2 mld euro; zostanie on rozliczony w połowie 2016 r.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z regionalnymi programami operacyjnymi uwzględniającymi rozwój obszarów wiejskich, które przedstawili: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Źródło: senat.gov.pl

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

Konferencja Sejm Senta 21 04 15
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; rolnictwa; wiejskich; obszarów; rozwój; polityki; ramach; konferencja; finansowania; „polska; wiejskich; ; agnieszka; województwa; ; komisji; obszarów; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »