Konferencja „Przekraczanie granic: konwergencja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a różne kultury”, w ramach Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych w Wilnie

W dniach 29-31 października 2019 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczyła, w ramach Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych, w Walnym Zgromadzeniu Forum. Organizatorem tegorocznej konferencji była litewska instytucja zabezpieczenia społecznego SODRA, sprawująca w tym roku prezydencję Forum.

Podczas konferencji poruszono m.in. kwestię konwergencji gospodarczej w Unii Europejskiej i konwergencji standardów postępowania w zakresie bhp oraz kwestię swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej i jej wpływu na zagrożenia i możliwości wzmocnienia kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyskutowano także nad tzw. Pakietem mobilności i podejściu do jego stosowania w poszczególnych krajach unijnych. Podczas konferencji delegacja KRUS przedstawiła referat na temat założeń Strategii Wizji Zero oraz praktycznych aspektów wdrożenia tej strategii w sektorze rolniczym na przykładzie Polski.

Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych to organizacja założona w 1992 r., zrzeszająca instytucje ubezpieczeniowe z 21 krajów (Austria, Belgia, Dania, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Łotwa, Polska, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Francja, Rumunia, Rosja, Finlandia, Szwecja i Szwajcaria, Niemcy). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentuje Polskę w tej organizacji.

Celem Forum jest promowanie i działanie na rzecz wzmocnienia ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, aktywne monitorowanie zmian różnych systemów tego rodzaju ubezpieczeń w Europie oraz poprawa sytuacji pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy lub cierpiących na choroby zawodowe, a tym samym przyczynianie się do stworzenia Europy bardziej sprawiedliwej społecznie.

Członkowie organizacji są zachęcani do wymiany informacji i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów dotyczących ubezpieczenia wypadkowego, prewencji i rehabilitacji, które występują w różnych krajach, ale często są bardzo podobne.

Co roku inny kraj sprawuje prezydencję w organizacji. W 2020 r. rolę tę pełnić będą Niemcy.

Data dodania:

06.11.2019
 Źródło
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 http://krus.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ubezpieczeń; ubezpieczenia; społecznego; wypadkowych; konferencji; bezpieczeństwa; rolniczego; europejskiego; w unii; prezydencję; europejskiej; „przekraczanie; wzmocnienia; konferencja; wi;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »