Komunikat dla ekspertów przyrodniczych

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej MRiRW i ARiMR zostały umieszczone zaktualizowane wersje wytycznych dla ekspertów botaników i ornitologów oraz odpowiadające im formularze dokumentacji przyrodniczych na rok 2014. Zmiany w wytycznych zostały oznaczone czerwonym kolorem.

Dnia 15 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 324), które wprowadziło nowe zasady funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego, również w zakresie Pakietów 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.

Do najważniejszych zmian w zakresie Pakietów 4 i 5. należą:

1. Odejście od naboru nowych wniosków w ramach wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków od 2014 r. (zmiana dotyczy osób, które w roku 2014 rozpoczną realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego).

2. Wprowadzenie mechanizmu degresywności oraz limitu powierzchni wspieranej, do której będzie przyznawana płatność rolnośrodowiskowa w Pakiecie 4. i 5. (zmiana dotyczy osób, które w roku 2014 rozpoczną realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietów 4. i/lub 5.).
•   Degresywność:
    100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 do 10 ha
    50% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 10 do 20 ha.
•   Limit powierzchni (maksymalna powierzchnia, do której będzie przyznana płatność rolnośrodowiskowa):
    Warianty 4.2-4.9 oraz 5.1-5.9 – 20 ha ( przy czym dla wariantu 4.10, 5.10 limit powierzchni pozostaje niezmieniony tj. 5 ha)

3. Dla beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego przed 2014 r. brak możliwości zmiany tego zobowiązania od roku 2015, polegającej na jednorazowym dodaniu w drugim lub trzecim roku realizacji zobowiązania wariantu 4.1.

4. Dla beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego przed 2014 r. brak możliwości zmiany tego zobowiązania od roku 2015, polegającej na jednorazowym zwiększeniu w drugim lub trzecim roku realizacji zobowiązania powierzchni gruntów, na których jest realizowany wariant 4.1.

5. Zmiana załącznika 6. dotyczącego wysokości kosztów transakcyjnych za opracowanie dokumentacji przyrodniczej związana z wprowadzeniem limitu powierzchni 20 ha w Pakietach 4. i/lub 5. (zmiana dotyczy osób, które w roku 2014 rozpoczną realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietów 4. i/lub 5.).

Do pobrania

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2014
Formularz dokumentacji ornitologicznej
Formularz dokumentacji siedliskowej
Wytyczne dla ekspertów botaników
Wytyczne dla ekspertów ornitologów

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zobowiązania; realizację; powierzchni; przyrodniczych; które; pakietów; zakresie; dokumentacji; osób; ; dotyczy; rozpoczną; ; zmiany;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »