Kolejna szkoła pod nadzorem MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz starosta rypiński Jarosław Sochacki i wicestarosta rypiński Piotr Czarnecki, zawarli porozumienie dotyczące przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.

Podsekretarz stanu J. Białkowski wręcza porozumienie przejęcia szkoły

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w obecności podsekretarza stanu Jana Białkowskiego.

Od 1 stycznia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

Dzisiejsze wydarzenie jest odpowiedzią ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego na zgłoszoną jeszcze w 2019 r. propozycję władz powiatu rypińskiego odnośnie przekazania tej szkoły.

W ten sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwija resortową Sieć Szkół Rolniczych w Polsce, do której obecnie należą 54. placówki.

Przejmowana szkoła rolnicza powinna aktywnie włączyć się w działania z zakresu edukacji oraz we wdrażanie wiedzy na obszarach wiejskich. Poprzez dostęp do różnych form kształcenia ustawicznego, stworzy rolnikom i innym mieszkańcom wsi realną szansę podwyższania kwalifikacji zawodowych. Szkoły rolnicze odgrywają istotną rolę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym, polegających na zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii, mogą posłużyć również do odpowiedniego transferu nowoczesnej wiedzy poprzez udostępnianie i wykorzystywanie zasobów naukowych, a także mają wpływ na uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do prowadzenia produkcji żywności o wysokiej jakości.

Szkoły rolnicze pozostające pod opieką i nadzorem MRiRW obok roli edukacyjnej spełniają także ważną funkcję środowiskową i społeczną, często są miejscem różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna.

 

Zdjęcia (2)

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnictwa; rozwoju; szkoła; nadzorem; wiedzy; poprzez; także; rolnicze; szkół; prowadzenia; przekazania; kolejna; szkoły; rypiński; minister; zdjęcie; galerii.; pokaż; nowoczesnej; trans;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »