KSZTAŁTOWANIE I PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu KSZTAŁTOWANIE I PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI, który odbędzie w dniach 07-08 grudnia 2013r. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Plan I zjazdu
07 grudnia2013 r.

10.00. - 10.30        omówienie przebiegu studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki
10.30. - 17.10        zajęcia dydaktyczne

08 grudnia2013 r.

8.30 – 15.35         zajęcia dydaktyczne

Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: 22 729 66 34-38.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na naszej stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, mapki dojazdu i in.).
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA w I ZJEŹDZIE TELEFONICZNE - 22 729 66 34-38 WEW.175 LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: g.bulinska@cdr.gov.pl, m.majszyk@cdr.gov.pl

Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe z zakresu  architektury krajobrazu pt.: KSZTAŁTOWANIE I PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI.
Podyplomowe studia pt.: „Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni” organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie są skierowane do osób, które chcą zdobyć dodatkową specjalizację w wyżej wymienionym kierunku oraz poszerzyć wiedzę z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, między innymi pracujących w samorządach terytorialnych, ochronie środowiska oraz prowadzących własne firmy.

Program podyplomowych studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
•    Podstawy prawne projektowania zieleni
•    Kosztorysowanie projektów terenów zieleni
•    Nowoczesne materiały stosowane w architekturze krajobrazu
•    Projektowanie dróg i nawierzchni
•    Mała architektura  w terenach zieleni
•    Nowe kierunki w doborze materiału roślinnego
•    Pielęgnacja zieleni
•    Inwentaryzacja szaty roślinnej (zasady opracowania, przepisy prawne)
•    Projektowanie placów zabaw dla dzieci i terenów rekreacyjno- sportowych
•    Projektowanie terenów zieleni miejskiej z zastosowaniem programów komputerowych AUTOCAD, Photoshop
W realizację programu zaangażowani będą nauczyciele akademiccy, m.in. SGGW, PWSZ, pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz innych Instytutów Branżowych i Centrum Doradztwa Rolniczego. Część zajęć przeznaczona będzie na  zajęcia terenowe i praktyczne.
Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim.

Organizatorzy:
Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział  Nauk Przyrodniczych i Technicznych
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych; Kierownik Studiów

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 wew. 175
Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska, g.bulinska@cdr.gov.pl,  - 604 25 33 91
mgr Maria Majszyk -           m.majszyk@cdr.gov.pl   - 691 110 125
Czas trwania: - 2 semestry  (ok. 180 godzin), zjazdy co najmniej raz w miesiącu
(sobota - niedziela)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: cały rok
- najbliższy planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2013
Termin rozpoczęcia edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów

Zgłoszenia należy przesłać
•    pocztą na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego, Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Organizacja studiów;
•    mailem
•    faksem 22 729 66 41
Opłaty: 1900 zł za semestr płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (możliwość wpłat ratami).
Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
- kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopię dowodu osobistego

Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem należy dokonać na I lub II zjeździe w sekretariacie studiów w Brwinowie

Harmonogram zjazdów

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: studiów; doradztwa; terenów; centrum; •  ; rolniczego; ksztaŁtowanie; należy; studia;    ; podyplomowych; p;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »