KRIR w sprawie opłat za nadzór nad ubojem zwierząt

bydlo12 maja 2014 r. Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.

Zarząd KRIR nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian w ww. rozporządzeniu wynikających z konieczności dostosowania przepisów krajowych do znowelizowanych przepisów trzech rozporządzeń Komisji UE.

Natomiast w związku z tym że zmienione przepisy dotyczące badań przed- i poubojowych, wydane na podstawie rozporządzeń Komisji (UE) nr 216/2014, nr 218/2014 oraz nr 219/2014 wchodzą w życie od 1 czerwca 2014 zdaniem Zarządu KRIR zachodzi pilna konieczność dokonania również nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U.2013.388).

Obecnie w załączniku nr 1 tego rozporządzenia w zakresie dotyczącym opłat za nadzór nad ubojem zwierząt obowiązuje jedna stawka obejmująca łącznie badanie przedubojowe i poubojowe, w tym badanie w kierunku włośni

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniach Komisji (UE) należałoby zróżnicować wysokość opłat ze względu na:

  • dokonywanie badanie przedubojowego w gospodarstwie,
  • odstąpienie od badania w kierunku włośni,
  • wykonywanie tylko oględzin tuszy.

125ml milk

bydlo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: opłat; komisji; sprawie; rozporządzenia; lekarza; sposobu; badanie; zwierząt; ubojem; zakresie; weterynarii; powiatowego; przepisów; rozwoju; nadzór; kierunku; ministra; rolnictwa; rozporz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »