INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH I/LUB INFORMACYJNYCH

 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH I/LUB INFORMACYJNYCH

Agencja Rynku Rolnego

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 3/2008 Z DNIA 17 GRUDNIA 2007 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 501/2008 Z DNIA 5 CZERWCA 2008 R., z późn. zm.

 

 

zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych

 

Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań
z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku wewnętrznym UE, a także na rynkach krajów trzecich, prezentując zalety
i cechy charakterystyczne produktu.

 

Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami skierowanymi na rynek wewnętrzny UE:

 • świeże i przetworzone owoce i warzywa,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • oleje z nasion,
 • mleko i produkty mleczne,
 • świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
 • oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
 • miód i produkty pszczelarskie,
 • wina gatunkowe produkowane w określonym regionie psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
 • znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
 • chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna, specjalność (TSG) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 509/2006 lub z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 510/2006 oraz produkty zarejestrowane
  w ramach tych systemów,
 • rolnictwo ekologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.
  i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
 • mięso drobiowe.

Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami na rynku krajów trzecich:

-   świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina; przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;

-   mięso drobiowe wysokiej jakości;

-   przetwory mleczne;

-   napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie;

-   świeże i przetworzone owoce i warzywa;

-   przetwory ze zbóż i ryżu;

-   włókno lniane;

-   żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego;

-   produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006;

-   produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008 z późn. zm.


Propozycje programu (wniosek o udzielenie wsparcia dla realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych na formularzu Wpi_f1, formularz wniosku dotyczącego programów współfinansowanych przez UE oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać pocztą lub dostarczyć pod adresem: Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@arr.gov.pl

 

Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 1 października 2012 roku, o godz. 16.00

 

UWAGA! TERMIN DOTYCZY ZARÓWNO PROPOZYCJI PROGRAMÓW SKIEROWANYCH NA RYNEK WEWNĘTRZNY UE, JAK I NA RYNEK KRAJÓW TRZECICH.

 

Za datę złożenia propozycji programu przyjmuje się datę jego wpływu do Agencji Rynku Rolnego. Propozycje programów otrzymane po terminie wyznaczonym na ich składanie nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone bez otwierania.

 

Przed złożeniem propozycji programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie udostępnionymi na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz zarejestrować się
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji Żywności, tel. (+48 22) 661 71 11.


Źródło
Agencja Rynku Rolnego
http://arr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »