shiuz__750 x 100 px_1

Faktura RR

Jest wiele dokumentów, które są stosowane, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym dokumentem, potwierdzającym dokonanie transakcji kupna sprzedaży, jest faktura VAT. Jej specyficznym rodzajem, jest faktura RR. Jest to dokument, wystawiany w sytuacji, kiedy po jednej stronie transakcji kupna – sprzedaży jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, jednocześnie będąca płatnikiem podatku VAT. Z drugiej zaś strony jest rolnik, który prowadzi działalność rolniczą rozliczaną zryczałtowanym podatkiem. Osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonuje zakupu towaru od rolnika i wystawia w tej sytuacji fakturę zatytułowaną „Faktura RR'. Wystawia ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Oryginał faktury otrzymuje sprzedawca towaru – czyli rolnik. Dokument taki powinien zawierać między innymi:

  • odpowiedni tytuł,
  • dane osobowe
  • adres dostawcy
  • adres nabywcy towarów,
  • numery NIP lub PESEL nabywcy i dostawcy,
  • nr i serię dowodu osobistego rolnika, jeżeli ten jest osobą fizyczną.

 

Ponadto dokument ten powinien jeszcze zawierać datę nabycia towaru, datę wystawienia faktury RR i jej kolejny numer, nazwę nabytych towarów od rolnika, jednostkę miary oraz ilość towarów, jaką nabyła osoba fizyczna od rolnika. Faktura RR powinna mieć też wyszczególnioną cenę netto za zakupione produkty oraz stawkę zryczałtowanego podatku. Wreszcie powinna też być ujęta cena brutto nabytych produktów rolnych oraz kwotę należności ogółem wraz z wyszczególnioną kwotą podatku zryczałtowanego. Kwoty te muszą być wyrażone zarówno za pomocą cyfr, jak i też słownie. Na samym końcu powinny być złożone czytelne podpisy, zarówno osoby odpowiedzialnej do wystawienia faktury RR, jak i upoważnionej do odebrania dokumentu. Faktura RR, powinna także zawierać pisemne oświadczenie rolnika, że jest on zwolniony od płacenia podatków od towarów i usług oraz że jest rolnikiem ryczałtowym.

 

-------------------------------------------

Artykuł: Faktura RR pochodzi z serwisu www.wieszak.net

-------------------------------------------
O Autorze

Interesuję sie finansami:)

61ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »