Dzierżawy do 10 lat

W poniedziałek 9 lutego 2015 r. decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika.  Przypadki w których może nastąpić przedłużenie okresu trwania umowy są następujące:

-      dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłużenie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i zachowanie płynności finansowej gospodarstwa;

-      dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim działalność gospodarczą;

-      przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich;

-      przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieruchomości tej nie można podzielić ze względów gospodarczych;

-      przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji).


Pełna treść obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (nr 08/2015) jest dostępna na stronie internetowej Agencji www.anr.gov.pl

Już od trzech lat Agencja konsekwentnie zwiększa areał i liczbę nowo zawieranych umów dzierżawy. O ile w 2011 roku powierzchnia nowych dzierżaw wyniosła  11 tys. ha to w roku 2014 było to już 56 tys. ha., najwięcej w województwie zachodniopomorskim – 10,6 tys. ha.

 

 


image gallery?uuid=9e077b54 21a4 4b23 8b2d ee6b99a56471&groupId=7341110&t=142349065

 


Źródło
Agencja Nieruchomości Rolnych
http://www.anr.gov.pl

125ml milk

image gallery?uuid=9e077b54 21a4 4b23 8b2d ee6b99a56471&groupId=7341110&t=142349065
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: dzierżawy; nieruchomości; dzierżawca; przedmiotem; zarządzenia; zmiany; skarbu; okresu; nieruchomość; których; rolnej; trwania; przedłużenie; agencji; prezesa; s;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »