Dzień papryki

6 sierpnia 2017 r. Placówka Terenowa KRUS w Przysusze uczestniczyła w obchodach XXV Dnia Papryki w Potworowie.

Prz1d 

Przedstawiciele KRUS przy stoisku informacyjnym. Od lewej stoją: pracownik PT KRUS w Przysusze - Pani Maria Gil, Zastępca Prezesa KRUS - Pan Andrzej Kneć, Kierownik PT KRUS w Przysusze - Pani Halina Ziemniak oraz Kierownik PT KRUS w Białobrzegach - Pan Wojciech Sępioł.

Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Przysusze, Gmina Potworów oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Uczestnikami tej corocznej imprezy byli rolnicy - producenci papryki z gminy Potworów i gmin ościennych, przedstawiciele parlamentu, duchowieństwa, władz lokalnych oraz instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Prz4d

Zestaw ratownictwa przedmedycznego, z rąk przedstawicieli KRUS, w imieniu jednostki OSP w Grabowej odebrał Prezes Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Potworowie - Pan Mieczysław Kędzierski.

Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zastępca Prezesa KRUS Pan Andrzej Kneć oraz Kierownik Placówki Terenowej w Przysusze Pani Halina Ziemniak, w trakcie imprezy przekazali, na ręce Prezesa Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Potworowie, Pana Mieczysława Kędzierskiego, zestaw ratownictwa przedmedycznego, przeznaczony dla jednostki OSP w Grabowej.

Prz3d

Wśród odwiedzających byli również przedstawiciele Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników. Od lewej stoją: Kierownik PT KRUS w Przysusze - Pani Halina Ziemniak, Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Funduszu Składkowego USR - Pani Jolanta Brańska, Sekretarz Rady Nadzorczej FSUSR - Pan Zygmunt Jakubczak, Zastępca Prezesa KRUS - Pan Andrzej Kneć, pracownik PT KRUS w Przysusze Maria Gil.

Podczas imprezy, stoisko informacyjne KRUS reprezentowane przez Kierownik PT w Przysusze Halinę Ziemniak, st. specjalistę ds. prewencji Sławomira Oracza oraz specjalistę ds. ubezpieczeń Marię Gil, było licznie odwiedzane przez uczestników imprezy. Wśród odwiedzających byli także: Zastępca Prezesa KRUS - Pan Andrzej Kneć, Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Funduszu Składkowego USR - Pani Jolanta Brańska oraz Sekretarz Rady Nadzorczej FSUSR - Pan Zygmunt Jakubczak.

W punkcie informacyjnym, w ramach akcji prewencyjnej odwiedzający mogli zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, trybem postępowania w przypadku zaistnienia wypadku oraz zaopatrzyć się w materiały dotyczące BHP w rolnictwie: broszury i ulotki. Odwiedzającym zaprezentowano również środki ochrony osobistej. Oprócz materiałów propagujących bezpieczną pracę w rolnictwie, Placówka Terenowa KRUS zorganizowała konkurs testowy pod hasłem " Pracuj Bezpiecznie", w którym rolnicy i domownicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu BHP w rolnictwie. Konkurs cieszył się dość dużym powodzeniem, 4 uczestników udzieliło poprawnych odpowiedzi na wszystkie 10 pytań. Wśród nich, zgodnie z regulaminem konkursu, rozlosowano 3 nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Nagrody laureatom wręczyła Kierownik PT KRUS w Przysusze Pani Halina Ziemniak.

W ramach akcji informacyjnej pracownicy KRUS udzielali informacji na temat ustawowej działalności Kasy tj. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wypłacanych przez KRUS świadczeń oraz kierowania na bezpłatną rehabilitację. Podczas imprezy stoisko KRUS cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rolników, którzy w ogólnej liczbie 80 odwiedzających, oprócz brania udziału w konkursie oraz pobierania broszur BHP, ulotek i informatorów, bardzo często korzystali z porad ustnych udzielanych przez pracowników KRUS, szczególnie dotyczących zmian przepisów emerytalno-rentowych.

Data dodania:

09.08.2017
 
Źródło
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
http://krus.gov.pl

125ml milk

Prz1d
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: w przysusze; - pan; zastępca; prezesa; - pani; kierownik; halina; papryki; andrzej; imprezy; składkowego; ziemniak; ; funduszu; ubezpieczeń; kneć; ; pożarnej; rolniczego; opró;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »