Dopłaty do materiału siewnego

Kwalifikowany materiał siewny z dopłatami gwarancją dobrego plonu

ARR przypomina, że od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. trwa okres, w którym można nabywać i zużywać do siewu/sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:

  • zbóż ozimych,
  • zbóż jarych,
  • roślin strączkowych,
  • ziemniaka,
  • mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka),

który zostanie objęty dopłatą w 2013 r.

Materiał siewny należy kupować tylko od przedsiębiorców lub rolników wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, numer partii materiału siewnego oraz data sprzedaży.

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.


Dopłaty do materiału siewnego – uwaga producenci rolni!

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Producencie rolny, jeżeli w 2012 r.:

- złożyłeś wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego i jeszcze nie otrzymałeś decyzji o przyznaniu dopłaty, albo

- w wyniku złożonego wniosku otrzymałeś dopłatę od ARR,

i również otrzymałeś decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np. z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012) od innych instytucji  w wysokości, która spowodowała lub może spowodować przekroczenie maksymalnego limitu pomocy, tj. 7500 euro, powiadom niezwłocznie o tym fakcie oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego, w którym złożyłeś wniosek o przyznanie dopłaty.

Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w pełnej jej wysokości.


Materiał siewny – zakończono przyjmowanie wniosków w 2012 r.

Agencja Rynku Rolnego w dniu 25 czerwca 2012 r. zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat w ramach pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wnioski można było składać w 16 oddziałach terenowych ARR, osobiście lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. Data nadania przesyłki pocztowej stanowi jednocześnie datę złożenia wniosku.

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie ww. dopłaty rozpocznie się 15 stycznia 2013 r.

W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.):

  • zbóż ozimych,
  • zbóż jarych,
  • roślin strączkowych,
  • ziemniaka,

mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

 


Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się wWarunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: W 2012 r. obowiązujeNOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

 

Jednocześnie w celu ułatwienia producentom rolnym wypełniania wniosku ARR uruchomiła system ELF wspomagający jego wypełnianie w formie elektronicznej.

Po wypełnieniu wniosku w systemie ELF należy go wydrukować, podpisać i następnie nadać przesyłką listowną w placówce pocztowej operatora publicznego lub złożyć osobiście we właściwym OT ARR.

 

Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie dostępna jest pod adresem https://elf.arr.gov.pl

 

System ELF należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi:


Problemy techniczne związane z działaniem systemu ELF należy zgłaszać pod nr telefonu:

(22) 661 71 00

 

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do materiału siewnego można uzyskać:

w Oddziałach Terenowych ARR

w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (22) 661 72 72

Źródło
Agencja Rynku Rolnego
http://arr.gov.pl/

125ml milk

pdf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »