Dobroczynne wapnowanie

Podstawowym celem wapnowania jest zmiana odczynu gleby zbyt kwaśnej i przywrócenie utraconej ilości wapnia.

wapnowanieWapnowanie gruntu jest ważnym zabiegiem plonotwórczym. O skuteczności nawożenia decyduje kilka czynników agrotechnicznych. Jednym z nich jest odpowiedni odczyn gleby. Wapnowanie ma na celu zmniejszenie poziomu jej zakwaszenia, co ma duży wpływ na wielkość plonowania roślin, a co za tym idzie - na opłacalność produkcji roślinnej. - Odkwaszanie poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gruntu, przez co zwiększa się ilość przyswajalnego dla roślin fosforu, potasu i magnezu. Zakwaszenie gleby zwiększa toksyczne działanie glinu na system korzeniowy roślin uprawnych. Bezpośrednim skutkiem toksyczności glinu jest zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego roślin, przez co zostaje ograniczona zdolność do pobierania składników pokarmowych z gruntu - tłumaczy agronom Krzysztof Świerek.

Nawozy wapniowe, oprócz doprowadzenia odczynu gleby do optymalnego dla roślin, korzystnie oddziaływują na własności fizyczne gleby. Próchnica glebowa w obecności wapnia zlepia cząstki glebowe, tworząc strukturę gruzełkowatą, najbardziej pożądaną dla utrzymania korzystnych dla roślin stosunków powietrzno-wodnych. Zabieg wapnowania jest ważny także z punktu widzenia przeciwdziałania skutkom skażenia gleby. - Właściwa struktura gleby zmniejsza skutki suszy w latach suchych oraz zapewnia prawidłowe osuszenie gruntu i nagrzewanie się w okresie wiosennym – wyjaśnia Krzysztof Świerek.

Najlepszym terminem do wapnowania gleb jest okres po zbiorach zbóż. Wtedy wapno lepiej można wymieszać z glebą. Wapnować można też w zespole uprawek przedsiewnych oraz pod orkę zimową. - W sprzedaży jest szereg nawozów wapniowych i wapniowo- -magnezowych. Wapnowanie wykonujemy co 4 lata, stosując średnią dawkę wapna od 3 do 4 ton/ha, w zależności od poziomu zakwaszenia gleby. Nawozy te mogą występować w postaci tlenkowej lub węglanowej. Formy tlenkowe nawozów działają szybko, potrzebują jednak do swojej przemiany chemicznej określonej ilości wody, dlatego polecane są na gleby zwięzłe i ciężkie, ponieważ korzystnie działają na ich strukturę – mówi agronom. Gleby lżejsze wapnujemy przy pomocy wapna węglanowego, które nadmiernie ich nie przesusza. Jeśli gleba jest kwaśna, a jednocześnie uboga w magnez, należy wybrać do wapnowania nawozy wapniowo- magnezowe popularnie zwane dolomitami. W dwóch tonach na hektar zawierają one około 30% CaO i około 20% MgO. – Musimy pamiętać, aby przed i po wapnowaniu nie stosować nawozów fosforowych i nawozów zawierających postać amonową azotu, by uniknąć strat składników pokarmowych. Z tego powodu nie powinno się też wysiewać wapna na obornik lub gnojowicę. Najlepiej jest praktykować regularne wapnowanie gruntów, aby zapobiec obniżce plonowania roślin – podsumowuje Krzysztof Świerek.

Aneta Rzeźniczak

495ml milk

wapnowanie

Dzięki uprzejmości Bezpłatnego Miesięcznika "Wieści Rolnicze"
Logo Miesięcznika - Wieści Rolnicze
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wapnowanie; nawozów; roślin; ; wapnowania; gleby.; gruntu; roślin; ; krzysztof; fizyczne; strukturę; działają; około; poziomu; plonowania; nawozy; zwiększa; korzystnie; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »