Do 14 sierpnia wnioski o pomoc mogą składać producenci, którzy nie otrzymali zapłaty od podmiotów skupujących

pieniadze zablokowaneOd 1 do 14 sierpnia 2019 r. producenci tytoniu lub producenci świń, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy.

O pomoc mogą starać się:

  1. Producent rolny suszu tytoniowego lub grupa producentów suszu tytoniowego (utworzona na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw), którzy w latach 2014-2017 nie otrzymali zapłaty za sprzedaż tytoniu w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu ten tytoń został sprzedany,
  2. Producent rolny trzody chlewnej, który w latach 2014-2017 nie otrzymał zapłaty za sprzedane świnie, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu skupującego i który to producent rolny w latach 2014-2017 co najmniej przez rok utrzymywał świnie w siedzibie stada, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:
  • wymienionym w załączniku do decyzji 2014/709/UE lub
  • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

lub
Producent rolny trzody chlewnej, który w latach 2014-2017 nie otrzymał zapłaty za sprzedane świnie, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu skupującego, który to podmiot prowadził działalność na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentom tytoniu:

format PDF - otwórz

format edytowalny (excel) - otwórz

dodatkowa tabela do wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentom trzody chlewnej:

format PDF - otwórz

format edytowalny (excel) - otwórz

dodatkowa tabela do wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Udostępnione wzory wniosków o udzielenie pomocy finansowej mają zastosowanie w przypadku wniosków składanych od 1 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (Dz.U. poz. 1323), do postępowań o przyznanie ww. pomocy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w brzmieniu dotychczasowym.

Źródło: ARiMR

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

pieniadze zablokowane
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wydaniem; postanowienia; postępowania; zapłaty; związku; sierpnia; restrukturyzacji; latach; który; wniosku; likwidacji; wnioski; 2014-2017; pomocy; otrzymali; otwarciu; tytoniowego; finanso;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »