Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyła się dziś „Debata Przedżniwna”, która corocznie organizowana jest przez Krajową Federację Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Minister wskazał na potrzebę organizowania takich spotkań w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących sytuacji rynkowej przez osoby doskonale znające realia rynku europejskiego i globalnego.

Szef resortu rolnictwa przedstawił działania rządu i ministerstwa, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych. Wśród nich zwrócił uwagę na:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym,
  • budowę Platformy Sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż,
  • budowę państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej infrastruktury,
  • nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, dotyczącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia ich zużycia,
  • plan rozwoju krajowej produkcji białka,
  • podjęcie decyzji odnośnie do czasowego zezwolenia stosowania neonikotynoidów.

Ponadto minister zwrócił uwagę na znaczenie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami oraz na konieczność zrzeszania się rolników w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.

Przedstawiona została sytuacja na światowym i krajowym rynku zbóż oraz rzepaku i biopaliw. Wskazano m.in. na wcześniejsze niż w latach poprzednich rozpoczęcie żniw spowodowane wysokimi temperaturami i suszą.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na duże znaczenie kształtowania właściwych relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach, kwestię utworzenia Platformy Sprzedażowej oraz wapnowania gleb. 

 

Minister Ardanowski przemawiający podczas debaty przedżniwnej
Prowadzący debatę przedżniwną
Uczestnicy debaty przedżniwnej
Debata przedżniwna w MRiRW
 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/