Czy specustawa zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ASF?

Jeszcze do niedawna z ust powiatowych lekarzy weterynarii można było usłyszeć, że priorytetem w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń jest niedopuszczenie do przekroczenia wirusa przez granicę Wisły. Tymczasem w środę 22 listopada 2017 r. wyniki badań Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdziły wykrycie materiału genetycznego wirusa ASF u 4 padłych dzików, które znaleziono w miejscowości Laski, czyli po zachodniej stronie Wisły.

1

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Środowiska, przygotowało kolejny projekt ustawy, której głównym jej celem jest usprawnienie działań niezbędnych do skutecznego zwalczania ASF (treść ustawy oraz prezentacja MRiRW poniżej). Ustawa została uchwalona przez Sejm 18 grudnia 2017 r., podczas ostatniego w tym roku posiedzenia.

Najważniejszym zapisem nowej specustawy są regulacje budowy zapory na granicy wschodniej, tj. białorusko-ukraińsko-polskiej, o którą rolnicy postulowali jeszcze za czasów rządu poprzedniego Ministra Rolnictwa. Zabezpieczenie przed migracją dzików z krajów wschodnich na długości ok. 730 km ma kosztować budżet państwa ponad 100 mln zł.

W projekcie specustawy reguluje się również kwestię prawa łowieckiego. Polowania w parkach narodowych i rezerwatach przyrody będą odbywały się według planów łowieckich, a nie tylko w drodze decyzji dyrektora parku. Z kolei dla myśliwych biorących udział w sanitarnym odstrzale dzików przewidziany jest urlop – do sześciu dni w roku. Możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, a także możliwość uchylenia decyzji wyłączającej obwód łowiecki z dzierżawy i przekazania go w zarząd ma pomóc w zmobilizowaniu opieszałym kołom łowieckim do odstrzału dzików. Aktualnie Polski Związek Łowiecki wprowadza jedynie wytyczne na zasadzie zaleceń, co nie pomaga walczyć z nadmierną populacją dzików. W zmian przewiduje się nałożenie obowiązku współpracy organów samorządu terytorialnego, nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego i Lasów Państwowych z dzierżawcami obwodów łowieckich. Zapisy te są spełnieniem jednych z wielu postulatów wielkopolskich rolników, które zgłaszane były podczas organizowanych przez WIR na przełomie maja i czerwca br. Forów Rolniczo-Łowieckich.

Ujawnienie przypadku dzików ASF w Legionowie w woj. mazowieckim stało się przyczyną doprecyzowania przepisów dotyczących odławiania dzików w miastach i ich uśmiercania. Ma to zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń poprzez wprowadzanie do środowiska dzików odłowionych z terenów miejskich.

Specustawa przewiduje utworzenie zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej. Dzięki temu łatwiej będzie ustalić źródło choroby, w szczególności w przypadku wystąpienia więcej niż jednego ogniska choroby w powiecie.

Odkąd pojawił się w Polsce pierwszy przypadek ASF na każdym spotkaniu przedstawicieli rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiały się wnioski o zwiększenie odstrzałów dzików. Ten postulat jednak w specustawie nie został uwzględniony. Wielkopolska Izba Rolnicza kilkakrotnie zwracała się do władz o redukcję dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 nie tylko na obszarach ASF, ale również na terenach, gdzie koncentracja produkcji trzody jest wysoka. W dniu 29 listopada 2017 r. Walne Zgromadzenie WIR przyjęło wniosek o podjęciu kolejnej interwencji do MRiRW w sprawie pilnego odstrzału dzików na terenie całej Polski. Postulat ten nabrał jeszcze większego znaczenia dla wielkopolskich rolników, kiedy przypadki zarażonych dzików znaleziono po zachodniej części Wisły, zaledwie 100 km od granic Wielkopolski.

W Polsce od 2014 r. odnotowano już 104 ogniska wirusa ASF u świń i 748 przypadków ASF u dzików.

Do pobrania:
Prezentacja STOP ASF
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Maria Deresińska
Źródło: agrofakt.pl
minrol.gov.pl

 


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: dzików; świń; wirusa; państwowego; dzików.; jeszcze; rozwoju; rolnictwa; zachodniej; przypadku; instytutu; odstrzału; które; znaleziono; możliwość; postulat; równie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »