Czy rolnicy doczekają się nowego prawa łowieckiego?

W 2014 toku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, na który czekali rolnicy i który był potwierdzeniem ich wątpliwości w zakresie prawa łowieckiego. Zgodnie z tym orzeczeniem ustawa Prawo łowieckie narusza zarówno konstytucyjne prawa obywatelskie, jak też stoi w sprzeczności z regulacjami Unii Europejskiej. W szczególności podważone zostały zapisy łamiące prawa właściciela nieruchomości do pełnego dysponowania swoją własnością, który nie ma dziś prawa głosu chociażby w momencie ustalania granic obwodu łowieckiego. Na wprowadzenie zmian było 18 miesięcy.

Faktycznie w niedługim czasie wpłynęły projekty poselski i rządowy, które skierowano do dalszych prac w komisjach połączone w jeden wspólny dokument. Ze względu na liczne protesty i uwagi do projektu wycofano go z drugiego czytania w sejmie i skierowano ponownie do konsultacji. Po wznowieniu prac nad ustawą i przyjęto jej zapisy przez parlament w czerwcu 2016 r.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 października 2016 r. wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie zabezpieczenia w budżecie państwa na 2017 rok środków na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie. Odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów, w tej sprawie wpłynęła do KRIR 16 listopada 2016 r. – „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawa okołobudżetowa) została uchwalona przez Sejm w dniu 4 listopada br. i przekazana do Senatu. Z zapisu art. 22 pkt 2 tej ustawy wynika, że zmiany zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, w zakresie w jakim tworzy się Fundusz Odszkodowawczy wejdą w życie, nie jak pierwotnie zakładano z dniem 1 stycznia 2017 r., lecz z dniem 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy okołobudżetowej, zmiana terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących Funduszu i zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie. Ustawa okołobudżetowa proponuje zatem odpowiednio wydłużone vacatio legis (termin na wprowadzenie przepisów), z założeniem skutków dla budżetu państwa dopiero od 2018 r. Zatem należy przyjąć, że w roku 2017 będą obowiązywały dotychczasowe zasady finansowania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych”.

Tymczasem rok 2017 był rokiem opiniowania przedłużenia 10-letnich umów na dzierżawę obwodów łowieckich, dla części obwodów opinie te zostaną wydane w roku 2018. Członkowie samorządu rolniczego wielokrotnie zwracali uwagę na konieczność udziału w procesie opiniotwórczym właścicieli nieruchomości, których opinia ta dotyczy. W tym okresie nasiliły się konflikty z kołami łowieckimi, którym zależało na przedłużeniu dzierżaw, a które do tej pory nie dbały o właściwy kontakt z rolnikami. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała opinie dla 381 obwodów, w tym 8 opinii negatywnych. Nawiązano współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim, aby wspólnie pracować nad kompromisowymi rozwiązaniami satysfakcjonującymi obie zwaśnione często strony. Z nadzieją upatrywano wejścia w życie od 2018 roku Funduszu Odszkodowawczego oraz nowych zasad szacowania szkód.

Niestety zgodnie z ostatnimi informacjami, które pojawiły się przy okazji prac nad budżetem państwa na rok 2018 r. wejście w życie nowego prawa łowieckiego znów przesunięto o rok. Ze zdziwieniem w uzasadnieniu możemy znaleźć kopię zapisów ubiegłorocznych: „zmiana terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących Funduszu i zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie.”! Wniosek nasuwa się jeden – nikomu nie zależy na wejściu przepisów, które mogły by się przyczynić do zrekompensowania strat rolników. Sytuacja jest bardzo napięta. Coraz więcej rolników decyduje się na zaskarżenie do Sądu Administracyjnego decyzji o ustanowieniu obwodów łowieckich na ich terenie. Problem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń i ograniczenia populacji dzików również przyczynia się do zwiększenia napięć pomiędzy rolnikami i myśliwymi. To tylko niewielki wycinek problemów naszych środowisk. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Polskim Związkiem Łowieckim po zorganizowanej w październiku Debacie Rolniczo-Łowieckiej rozesłała do wszystkich zainteresowanych osób, w tym decydentów, najważniejsze wnioski, które wyniknęły ze spotkania (Najważniejsze problemy poruszane na Debacie Rolniczo-Łowieckiej). Organizatorzy mają nadzieję, że uda się nawiązać konstruktywny dialog w interesujących oba środowiska kwestiach, pomimo wielu jeszcze różnic pomiędzy środowiskami rolników i myśliwych dzięki wspólnemu zaangażowaniu w rozwiązanie problemów. Niestety działania rządu opóźniające wejście w życie nowego prawa łowieckiego, ze wszystkimi jego zaletami i wadami, wpływają na ogólne poczucie lekceważenia istoty problemu, który narasta i jest coraz bardziej palący.

Biuro WIR

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; nowego; funduszu; życie; które; odszkodowań; szkody; który; ; zakresie; rolnicza; wejścia; odszkodowawczego; państwa; ustawa; obwodów; rolnicy; zgodnie; zmianie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »