Co zazielenieniem podczas suszy?

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej Realizując postulaty naszych członków, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o rozważenie zwolnienia z praktyki zazielenia rolników gospodarujących na obszarach wykazanych w monitoringu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach jako tereny objęte suszą. Z podobną prośbą wystąpiła także Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministra na pisma wystosowane przez samorząd rolniczy.

 

Szanowni Panowie,

Odpowiadając na pisma w sprawie zwolnienia rolników z obowiązku wysiewu poplonów w ramach zazielenienia (znak: WIR.BW.MC.2040.2019 i KRIR/MR/W/730/2019), wyjaśniam co następuje.

W związku z występującymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą utrudniać wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia tj. praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana, o przygotowanie przez Komisje Europejską decyzji umożliwiającej skorzystanie w 2019 r. z odstępstw od obowiązków w zakresie zazielenienia.

Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy ze względu na warunki agrometeorologiczne beneficjant nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia, w tym m.in. wykonania siewu poplonów ścierniskowych, w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W takiej sytuacji, w myśl przepisów UE, rolnik powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu, takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdzającymi ich wystąpienie, należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

W przypadku potwierdzenia, przez kierownika biura powiatowego, wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych. Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

Dodatkowo, pragnę poinformować, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych skutkujących poważnymi trudnościami finansowymi i problemami z płynnością finansową rolników, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z wnioskiem o zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek na poczet płatności, które mają zostać wypłacone rolnikom za 2019 r. Minister zabiega o zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek z 50% do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75% do 85% w przypadku płatności obszarowych i płatności związanych z produkcją zwierzęcą w ramach PROW.

Z poważaniem

Ryszard Zarudzki
Podsekretarz Stanu

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; rolnictwa; wyższej; obowiązków; minister; rolników; wystąpienia; nadzwyczajnych; przypadku; płatności; poziomu; zazielenienia; związku; które; wynikających; zalicz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »