shiuz__750 x 100 px_1

Bazar Rolny - Regulamin

Regulamin Bazaru Rolnego

 

TERMINY

Klient - osoba dokonująca zakupu produktu za pośrednictwem Bazaru Rolnego w portalu NowoczesnaFarma.pl

Sklep -  Firma oferująca sprzedaż produktu na za pośrednictwem Bazaru Rolnego w portalu NowoczesnaFarma.pl

Bazar Rolny -  Platforma Handlowa oferująca narzędzia systemowe pozwalająca na kojarzenie Klienta i Sklep oraz pomagająca dokonać zakupu.

NowoczesnaFarma.pl -  Portal Rolno - Ogrodniczy udostępniający Platformę Handlową "Bazar Rolny"

Oferta sprzedaży - Ogłoszenie przez Sklep chęci sprzedaży produktu

Oferta kupna - Zgłoszenie przez Klienta chęci zakupienia produktu zgłoszonego przez Sprzedającego

 

 

TRANSAKCJA

Sklep ogłaszający chęć sprzedania produktu musi byś podmiotem prawnym lub prowadzić działalność gospodarczą

Oferowane produkty muszą być dozwolone do sprzedaży przez polskie prawo

Produkty muszą być "nowe" i nie mogą mieć śladów użytkowania

W przypadku nie spełnienia któregoś z punktów regulaminu produkt może zostać usunięty przez operatora portalu NowoczesnaFarma.pl

Gdy zajdzie podejrzenie łamania prawa, produkt bezwłocznie zostanie usunięty z Bazaru Rolnego

Sklep ma prawo w każdym momencie usunąć produkt z Bazaru Rolnego

Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty portalu NowoczesnaFarma.pl lecz Sklepu - Firmy który dany towar sprzedaje w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.

Sklep sprzedający produkt, automatycznie dodawany jest do Katalogu Firm Rolniczych

Klient podając adres email lub telefon zgadza się na  otrzymywanie oferty  handlowej, newslettera (klient w każdej chwili ma możliwość wypisania się z bazy subskrybentów)

Ostateczna sprzedaż jest wykonywana poza portalem NowoczesnaFarma.pl i musi być wykonana wg Prawa Polskiego.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży Sklep i Klient powninny ustalić ostateczną kwotę za produkt oraz koszty dostawy.

Wszellkie problemy związane z realizacją zamówienia prosimy zgłaszać do Portalu NowoczesnaFarma.pl poprzez formularz kontaktowy

Portal NowoczesnaFarma.pl zobowiązuje się na pomoc w rozstrzygnięciu sporów transakcyjnych między sprzedającymi a kupującymi.

NowoczesnaFarma.pl nie odpowiada za produkty zamieszczone w Bazarze Rolnym

W przypadku braku podania przez Sklep Regulaminu w informacji "O Firmie"  stosuje się Regulamin Bazaru Rolnego oraz Prawa Polskiego (Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Portal NowoczesnaFarma.pl jest pośrednikiem między Sklepem a Klientem.

Zaprezentowane ceny nie są wiążące, mogą ulec zmianie, a ostateczne ceny znajdują się na stronie odpowiedniego sklepu

NORMY PRAWNE

Odstąpienie od umowy

Obowiązki Sklepu i Klienta przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Aby skutecznie odstąpić od umowy, należy we wskazanym terminie wysłać do przedsiębiorcy stosowne pisemne oświadczenie. Warto mieć dowód nadania i doręczenia takiego dokumentu (na wypadek jakichkolwiek komplikacji). Dlatego też zaleca się wysłać oświadczenie listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oprócz przekazania takiego oświadczenia konsument ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy zakupiony towar. Produkt powinien być odesłany w terminie do 14 dni w stanie niezmienionym

Reklamacje

Klient ma prawo zwócić produkt zakupiony przez internet w terminie do 14 dni od daty dostarczenia bez podania przyczyny.  Produkt nie może nosić znaków użytkowania i być w nienaruszonym stanie.

Niezależnie od możliwości zwrotu towaru obowiązuje również prawo reklamowania towaru wadliwego. Przy składaniu reklamacji można skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancyjny), albo z tytułu niezgodności towaru z umową.
W pierwszym przypadku roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej, w drugim zaś do sprzedawcy, który ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć naszą reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.

Reklamację należy złożyć na piśmie oraz zawrzeć w niej następujące informacje:

 • datę zawarcia umowy sprzedaży,
 • wskazanie, czy roszczenie wynika z gwarancji, czy też niezgodności towaru z umową,
 • cechy zakupionego produktu lub usługi,
 • zapłaconą kwotę i metodę płatności,
 • dodatkowe dane, np. numer zlecenia albo klienta,
 • przyczynę reklamacji,
 • inne dane, które są istotne,
 • żądanie (np. wymiany towaru, zwrotupieniędzy).

Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar. Koszt takiej przesyłki pokrywa sprzedawca. W praktyce oznacza to, że należy wysłać reklamowany produkt do sprzedawcy i w żądaniu reklamacyjnym prosić o zwrot kosztów nadania lub też innych kosztów związanych z dostarczeniem produktu.

Jeżeli w reklamacji wskazaliśmy żądanie (np. wymiany towaru), przedsiębiorca ma obowiązek ustosunkować się do roszczenia w terminie 14 dni. Jeżeli jednak tego nie zrobi, to przyjmuje się, że uznaje on żądanie konsumenta za zasadne.

W przypadku, gdy sprzedawca uznał żądanie, należy ustalić z nim, w jakim terminie towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy.Jeżeli zaś reklamacja nie została uznana, konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do których

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »