Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawnie wspiera rozwój polskiej wsi i rybactwa

 

0bfc3ff015

Ponad 14 mln hektarów ziemi uprawnej objętych jest w Polsce dopłatami bezpośrednimi. Co roku otrzymuje je około 1,4 mln rolników.

075185cc6b

Dzięki wsparciu z PROW 2007-2013 rolnicy kupili 21 tysięcy nowych ciągników.

3371d818b9

Na obszarach wiejskich ARiMR wsparła utworzenie około 34 tysięcy nowych miejsc pracy. Wiele z nich powstało w agroturystyce.

a525086e49

Rybacki port w Kołobrzegu otrzymał z ARiMR w sumie 300 milionów zł. i jest najnowocześniejszy nad Bałtykiem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z powodzeniem wywiązuje się z zadania sprawnego rozdzielania środków przyznanych Polsce na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, udzielania wsparcia rolnikom z budżetu krajowego, prowadzenia nowoczesnego systemu rejestracji zwierząt gospodarskich, a także wdrażania programów pomocowych dla rybactwa. 

Niewątpliwym sukcesem ARiMR jest najszybsze w całej wspólnocie europejskiej tempo wypłacania dopłat bezpośrednich, z których w naszym kraju korzysta ok.1,4 miliona beneficjentów. Agencja stara się , by dopłaty które rekompensują rolnikom m.in. wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej i obniżają ceny żywności na rynku, trafiały do nich  już w początkowym okresie ich wypłacania. Od 2004 roku, z tytułu dopłat  bezpośrednich, Agencja wypłaciła w sumie 76,8 miliardów zł. Dopłaty stanowią około 50% dochodów naszych rolników i obecnie trudno sobie wyobrazić  funkcjonowanie większości gospodarstw, gdyby ich nie było. Tylko za 2011 rok rolnicy otrzymali w ramach dopłat bezpośrednich 14,1 miliarda zł.

ARiMR równie dobrze rozdziela i wypłaca też środki z sektorowych programów pomocowych, o czym świadczy choćby dobiegająca końca realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Z tego największego w historii Polski programu wsparcia dla naszej wsi, mającego budżet ponad 70 miliardów zł, ponad 90% środków zostało zagospodarowanych do połowy 2012 roku. Przeszło 35 miliardów zł z PROW 2007-2013 trafiło już na konta bankowe rolników i przedsiębiorców. Polscy rolnicy dzięki wsparciu z PROW 2007-13 kupili m. in. ponad 21 tysięcy ciągników, przeszło 176 tysięcy maszyn i urządzeń rolniczych oraz zrealizowali ponad tysiąc inwestycji budowlanych. Na terenach wiejskich powstało też ok. 34 tysięcy nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem. Ponad 70 tysięcy rolników otrzymało renty strukturalne za przekazania gospodarstw młodszym następcom, a przeszło 20 tys. młodych rolników dostało premie na start i stworzyło nowe "zdrowe" ekonomicznie duże gospodarstwa i co ważne, średnia wieku w polskim rolnictwie jest obecnie najniższa w Europie. Z kolei  firmy przetwórstwa żywności, które skorzystały z pomocy w wysokości 1,4 miliarda zł, po zrealizowaniu inwestycji są tak nowoczesne, że dogoniły, a nawet przegoniły konkurencję na świecie.  Wypłacane przez ARiMR pieniądze z PROW 2007 - 2013 wspomagają również prowadzenie gospodarowania z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, utrzymanie produkcji rolniczej na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), zachowanie upraw tradycyjnych roślin i hodowli rodzimych ras zwierząt. PROW 2007 - 2013 umożliwił również poprawienie infrastruktury na wsi, podniesienie poziomu dostępnych tam usług, a także odrestaurowanie wielu zabytków oraz rozwinięcie życia kulturalnego na obszarach wiejskich.

Z sukcesem Agencja poradziła sobie również z realizacją Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 - 2013". Z budżetu tego Programu wynoszącego ok. miliard euro, ponad 75% środków zostało zagospodarowanych do połowy 2012 roku, z czego 1,5 mld złotych trafiło na konta wnioskujących o udzielenie wsparcia. Z pomocy skorzystali właściciele stawów hodowlanych, armatorzy statków rybackich, zarządy portów i przystani oraz instytucje badawcze. PO Ryby 2007-2013 pozwolił unowocześnić polskie rybactwo, a zwłaszcza przetwórstwo ryb i obecnie należy ono do najnowocześniejszych w Europie. Większość ryb dostępnych na rynkach Unii Europejskiej jest teraz przetwarzanych w zakładach działających na terenie Polski.

ARiMR udziela też wsparcia rolnikom  z budżetu krajowego, stwarzając im możliwości skorzystania z niskooprocentowanych kredytów bankowych na inwestycje lub na odtworzenie produkcji po wystąpieniu klęsk żywiołowych. Kredyty te  są bardzo "atrakcyjnie"  oprocentowane.  Ich atrakcyjność polega na tym, że znaczną część należnego bankom oprocentowania płaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - producent rolny płaci w większości przypadków jedynie 2%, a w przypadku linii kredytowej nIP jest to 3,8%. Wszystkich inwestycyjnych linii kredytowych jest 10. Alternatywą dla kredytów inwestycyjnych, do oprocentowania których dopłaca ARiMR, jest linia kredytowa CSK czyli taka, w której zamiast dopłacać do oprocentowania Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu. W takim przypadku Agencja może zapłacić za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% otrzymanego kredytu. Z kolei, w przypadku brania "kredytów klęskowych", gdy rolnik ma ubezpieczone uprawy lub zwierzęta gospodarskie, zapłaci on jedynie 0,1% należnego bankowi oprocentowania, resztę pokryje za niego Agencja. Jeśli biorący kredyt  nie miał takich ubezpieczeń oprocentowanie kredytu klęskowego wynosi 4,05%. Tylko w 2011 roku, z różnych form kredytów przy spłacie których pomaga ARiMR, skorzystało blisko 34 tys. rolników, a łączna kwota zaciągniętych przez nich kredytów wyniosła prawie 4 miliardy złotych. "Preferencyjnych" kredytów, udzielają rolnikom banki, które podpisały umowy z ARiMR. 

Dzięki środkom z budżetu krajowego ARiMR może też pokrywać za rolników  koszty związane z utylizacją padłych zwierząt hodowlanych  - świń, koni, krów, kóz i owiec. Co roku Agencja przeznacza na ten cel kilkadziesiąt milinów złotych, a w tym roku przeznaczono ponad 68 mln zł.  Utylizacja przeprowadzana w specjalistycznych firmach za pieniądze z ARiMR sprzyja ochronie środowiska naturalnego i eliminuje wystąpienie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych w kraju. Praktycznie nie odnotowuje się teraz "pokątnego" zakopywania przez właścicieli zdechłych zwierząt hodowlanych w lasach czy na polach. 

Kolejnym istotnym zadaniem Agencji jest prowadzenie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, z którego korzysta również ponad półtora tysiąca lekarzy weterynarii. Hodowane przez rolników bydło, świnie, owce i kozy, są oznakowane za pomocą kolczyków lub tatuaży, a w przypadku bydła każde zwierzę otrzymuje też swój "paszport". Pracownicy ARiMR dokonują wpisu do rejestru, na podstawie zgłoszenia rolnika. Następnie w rejestrze zapisywane są informacje dotyczące miejsca pobytu zwierzęcia, gdy zostaje ono sprzedane, trafiło do uboju czy też padło w wyniku choroby. Większość takich zdarzeń rolnicy mogą zgłaszać do ARiMR za pośrednictwem Internetu. System identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest ważnym ogniwem w systemie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. W przypadku bowiem stwierdzenia u zwierzęcia choroby zakaźnej, łatwo sprawdzić, w jakim stadzie przebywało wcześniej i z którymi zwierzętami miało styczność, a wtedy w prosty sposób można wykryć źródło choroby i poprzez izolację zwierząt zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. Stąd też niezwykle ważne jest to, żeby posiadacze zwierząt zgłaszali wszelkie zmiany w posiadanych przez siebie stadach zwierząt, w terminach wskazanych przez prawo. ARiMR jest jedyną agencją płatniczą w Unii Europejskiej, która oprócz wdrażania programów pomocowych dla rolnictwa i wypłacania dopłat bezpośrednich, prowadzi też system identyfikacji i rejestracji zwierząt. Powierzenie tego zadania Agencji okazało się rozwiązaniem skutecznym i tańszym, bo niepotrzebne było tworzenie specjalnej instytucji do jego wykonania. W prowadzonym przez ARiMR systemie identyfikacji i rejestracji znajduje się około 19 mln zwierząt gospodarskich, a obsługą tego rejestru zajmuje się około półtora tysiąca pracowników Agencji.  

DKS ARiMR
Zdjęcia: A. Kubat, M. Kassa (1),

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

0bfc3ff015
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »