ASF W LUBUSKIEM

W powiecie wschowskim, w okolicach Tarnowa Jeziernego u potrąconego przez samochód dzika wykryto wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku z potwierdzeniem wirusa ASF pełniący obowiązki Wojewody Lubuskiego, Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak zwołał w piątek, 15 listopada 2019r., Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu uczestniczył Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełnomocnik rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem ASF na terenie RP, Mirosław Welz – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Władysław Dajczak – Poseł na Sejm.

Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Stanisław Myśliwiec.

Wicewojewoda poinformował, że po otrzymaniu dodatniego wyniku badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na obecność wirusa ASF, zostały natychmiast podjęte działania na szczeblu powiatu. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego we Wschowie odbył posiedzenie w dniu 14 listopada br. i podjął stosowne działania w wymiarze lokalnym.

Najważniejsze zadania to: zlokalizowanie źródła, ograniczenie migracji dzików i podjęcie stosownych działań profilaktycznych.

Zofia Batorczak – Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiła sytuację sanitarno-epidemiologiczną. 4 listopada znaleziono zwłoki potrąconego dzika w okolicach Tarnowa Jeziernego, u zbiegu trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

6 listopada zostały pobrane próbki, a 14 listopada br. otrzymano dodatni wynik badań zwłok dzika na obecność wirusa ASF.

Wokół miejsca, w którym znaleziono potrąconego dzika, wyznaczono obszar skażenia o promieniu 5-kilometrowym, który obejmuje częściowo powiat wschowski i powiat nowosolski. W tym terenie nie ma gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

W promieniu 10-kilomerowym utworzono drugą strefę – strefę ochronną. Obie strefy zostaną ogrodzone siatką celem ustawienia barier migracyjnych. Dla strefy I będzie to ok. 35 km, dla strefy II – ok.63 km. Obszar skażony obejmuje powierzchnię 78,5 km2, strefa II – to 314 km2.

Obszary zostaną oznakowane. Odbędą się przeszukiwania terenu czy nie ma martwych dzików. Posadowione zostaną chłodnie. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla przeszukujących teren oraz przeprowadzona zostanie kampania informacyjna.

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec poinformował, że Lubuska Izba Rolnicza od 2 lat organizowała szkolenia dla rolników z zakresu bioasekuracji we wszystkich powiatach więc rolnicy są świadomi i przygotowani na tego typu sytuację. Lubuska Izba Rolnicza zwróci się do rolników o przestrzeganie zasad bioasekuracji, przez osoby zajmujące się hodowlą świń, w celu uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby do gospodarstwa.

Wicewojewoda Lubuski wydał 15 listopada br. Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – otwórz 

W dniu 16 listopada br. ukazało się Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego – otwórz

Lubuska Izba Rolnicza przypomina, że afrykański pomór świń to wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Wirus ASF nie jest chorobotwórczy dla innych gatunków zwierząt, nie jest też groźny dla ludzi.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania wystąpieniu ASF u trzody chlewnej jest stosowanie zasad bioasekuracji.

E.R.

 

 

 

 

 

 Źródło
 Lubuska Izba Rolnicza
 http://lir.agro.pl/

125ml milk

DSC05905 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; listopada; świń; terenie; zostaną; ; rozporządzenie; rolnicza; strefy; wirusa; lubuski; afrykańskiego; potrąconego; dzików; pomoru; lubuska; instytucie; państwowym; bad;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »